Formular til praktikaftale

Når du har fundet et praktiksted, skal du have udfyldt og underskrevet en elektronisk praktikaftale.

Formular til praktikaftale

Få praktikkens formelle rammer på plads

For studerende på UCL’s uddannelser Seebladsgade, Odense og Boulevarden, Vejle.

Når du har fundet et praktiksted, skal du have udfyldt og underskrevet en praktikaftale, som skal godkendes af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Dette foregår alt sammen elektronisk.  

Du kan vælge at udfylde webformularen sammen med virksomheden, eller du kan udfylde den hjemme. 

De felter du skal udfylde er:

  • Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer
  • Navn og e-mail på din kontaktperson i virksomheden
  • Datoerne for praktikkens start og slut
  • Ugentlig arbejdstid
  • Hvis det er aftalt, at du skal underskrive en fortrolighedserklæring i forbindelse med praktikken, skal du endvidere krydse dette felt af

Derudover er der et felt, hvor du skal beskrive hvilke arbejdsopgaver, I har aftalt, du skal varetage.

Her er det vigtigt at være omhyggelig, for det er på baggrund af de aftalte arbejdsopgaver, at uddannelseschefen eller praktikkoordinatoren efterfølgende skal godkende din praktikaftale med virksomheden.

Arbejdsopgaverne skal matche dine læringsmål for praktikken. Dem finder du i studieordningen. Er du i tvivl, kan du spørge dine undervisere eller en af praktikvejlederne på din uddannelse om hjælp.

Når du har udfyldt webformularen, bliver praktikaftalen sendt til uddannelseschefen/praktikkoordinatoren, der skal godkende den. Når aftalen er godkendt, får både du og kontaktpersonen i virksomheden en mail med en kopi af aftalen.

Såfremt I er enige i det, der står heri, skal I begge besvare denne mail med 'godkendt', og derefter er aftalen gældende.