Niels Bohrs Allé

Nyttig information til dig, der studerer på UCL Niels Bohrs Allé

Vi har samlet praktisk information til dig

Find information om alt fra åbningstider til print og kopi.

Praktisk information

Hovedindgang

Mandag-fredag kl. 7.00-17.00

Information og Studieservice

Mandag-torsdag kl. 7.30-15.30, fredag kl. 7.30-15.00

UCL Biblioteket, bemandet åbningstid

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00, fredag kl. 8.00-14.00

Kantine, midlertidige åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7.30-15.00, fredag 7.30-14.30

Bookning af lokaler

Studerende kan booke grupperum og teorilokaler via TimeEdit.

Når du logger ind med dit brugernavn og adgangskode via WAYF, får du adgang til en pulje af lokaler.

Der gøres opmærksom på i forhold til studerendes bookninger, at retten til at benytte det reserverede lokale mistes, såfremt lokalet ikke er taget i brug efter 15 minutter. Lokalet vil herefter blive frigivet til andre.

Retningslinjer for booking grupperum

Tidshorisont: Ingen frist.

Antal aktive bookinger i TimeEdit: 1 pr. studerende.

Bookinglængder: Max 4 timer pr. booking.

Retningslinjer for bookning af teorilokaler

Tidshorisont: Kan bookes på dagen.

Antal aktive bookinger i TimeEdit: 1 pr. studerende.

Bookinglængder: Max 4 timer pr. booking.

Faglokaler/professionslaboratorier, auditorier og festsal kan ikke bookes.

Skema

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole anvender TimeEdit til skemavisning samt booking af lokaler

Programmet er bl.a valgt, fordi det har en god visning af skema på mange forskellige devices.

Bilparkering

Du skal ikke registrere din bil ved parkering på UCL Niels Bohrs Allé som medarbejder, studerende eller gæst.

Vær opmærksom på at parkere inden for opmærkede båse og undgå at parkere på brandveje og i gårdene ved nordfløjen, da der fortsat vil være p-vagter, som kontrollerer dette.

Orienter dig for en sikkerheds skyld om parkeringsbestemmelserne, som fremgår af skiltningen på p-pladsen.

På UCL Niels Bohrs Allé er der asfaltparkering tæt ved bygningerne med opmærkede båse. Der er grusparkering til venstre, når man kører ind fra Niels Bohrs Allé. Båsene på grusparkeringen er markeret med pæle i gruset og hvid afmærkning på asfalteret kørevej, vær opmærksom på at rette ind efter dette.

Handicapparkering
Der er handicapparkering for enden af blok E og ved blok A.

Parkering motorcykler
Der er 3 opmærkede båse til parkering af motorcykel for enden af blok D.

Kontakt vedr. kontrolafgift
Har du fået en kontrolafgift, som du mener er uberettiget, skal du henvende dig til sagsbehandling@parkzone.dk

Cykelparkering

Der er cykelparkering i kælderen under alle blokke, og her er der også mulighed for bad og omklædning.

UCL guides - alt om IT, print m.m.

Det er gratis at få lavet studiekort, som også giver adgang til forskellige faciliteter på campus.

Adgang uden for almindelig åbningstid

Studiekortet giver dig adgang til lokaler og faciliteter på campus – fx kan du komme ind på biblioteket udenfor den bemandede åbningstid.

Du får hjælp til at få lavet et studiekort

De vil ved studiestart blive produceret og udleveret holdvis. I vil som udgangspunkt blive fotograferet holdvis, hvor fx en tutor sikrer, at I får tid til at få taget individuelle billeder til studiekort.

Når holdet har fået taget billeder skal en repræsentant for holdet sende en mail via sin studmail herom til byg-servicedesk@ucl.dk.
Af mailen skal fremgå uddannelse og holdnr.

Når holdets studiekort er klar til afhentning i Information og Studieservice kommer der mail herom til holdets repræsentant.

Nye studerende som ikke kan deltage ved studiestart skal tage foto og sende mail til byg-servicedesk@ucl.dk med studienummer bestående af 9 cifrer (123456789) og fulde navn (Sofie Marie Jensen).

Du modtager besked fra byg-servicedesk, når studiekortet er klar til afhentning i Information og Studieservice.

Fotoautomater

Fotoautomaterne er placeret ved Information og Studieservice, som ligger ved hovedindgangen og i lokale B.248B, som ligger på første sal i blok B.

Mistet studiekort

Når du som studerende har mistet dit studiekort, skal du tage et nyt foto og efterfølgende sende en sag til byg-servicedesk@ucl.dk, hvor du skal oplyse følgende:

  • Studienummer bestående af 9 cifrer (123456789)
  • Fulde navn (Sofie Marie Jensen)

Du modtager besked fra byg-servicedesk, når studiekortet er klar til afhentning i Information og Studieservice.

Har du yderligere spørgsmål til studiekort, kan du kontakte byg-servicedesk@ucl.dk.