Stationsvej

Nyttig information til dig, der studerer på UCL Stationsvej

Vi har samlet praktisk information til dig

Find information om alt fra åbningstider til print og kopi.

Som studerende kan du frit benytte lokalerne fra kl. 7.00 – 23.00.

Adgang kl. 7.00 – 16.00

De elektroniske hoveddøre åbner automatisk i tidsrummet kl. 7.00-16.00.

Adgang til nogle faglokaler kan kræve brug af dit studiekort. Hold kortet foran søgeren, og døren åbnes op. Lås døren igen ved at holde studiekortet foran søgeren, når du forlader lokalet.

Adgang kl. 16.00 – 23.00 og i weekender

På hverdage kl. 16.00-23.00 og i weekender skal du anvende dit studiekort som adgang til stedets bygninger.

De elektroniske yderdøre låses automatisk igen, når du har passeret dem. Du åbner og låser de faglokaler, du har adgang til, på samme måde som i dagtimerne. Luk døren, når du er i lokalet, ellers vil en hyletone fremkomme.

Bygningeren skal forlades efter kl. 23

Kort før kl. 23.00 vil et signal fortælle, at du skal forlade lokalerne og bygningerne. Forlad bygningerne gennem de elektroniske yderdøre.

Dørene låser automatisk, når du har passeret.

OBS. De manuelle yderdøre må i dette tidsrum ikke åbnes. Husk at lukke eventuelt åbne vinduer i lokalerne.

Bookning af lokaler

Booking af grupperum og lokaler foregår via TimeEdit – og du kan selv booke dit mødelokale.

Udover grupperummene er der studiepladser fordelt over hele campus.

Ledige undervisningslokaler aflåses ikke. De må gerne bruges til gruppearbejde, når der ikke er undervisning.

Professionslaboratorierne er aflåst udenfor åbningstiden – og enkelte er aflåst døgnet rundt. Adgang til disse lokaler skal aftales med din uddannelseschef.

Der gøres opmærksom på i forhold til studerendes bookninger, at retten til at benytte det reserverede lokale mistes, såfremt lokalet ikke er taget i brug efter 15 minutter. Lokalet vil herefter blive frigivet til andre.

Retningslinjer for booking grupperum

Tidshorisont: Ingen frist.

Antal aktive bookinger i TimeEdit: 1 pr. studerende.

Bookinglængder: Max 4 timer pr. booking.

Retningslinjer for booking teorilokaler

Tidshorisont: Kan bookes på dagen.

Antal aktive bookinger i TimeEdit: 1 pr. studerende.

Bookinglængder: Max 4 timer pr. booking.

Faglokaler/professionslaboratorier, auditorier og festsal kan ikke bookes.

Praktiske spørgsmål

Spørgsmål til booking af lokaler på Campus Jelling kan oprettes i en sag på studieservicedesk på  Studieservicedesk.

Praktiske spørgsmål til lokalerne kan rettes til Teknik og Bygninger på 4040@ucl.dk.

Skema

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole anvender TimeEdit til skemavisning samt booking af lokaler

Programmet er bl.a valgt, fordi det har en god visning af skema på mange forskellige devices.

Der er flere parkeringsarealer i umiddelbar forbindelse med bygningerne. Se også oversigten herunder:

Parkeringsoversigt.

UCL guides - alt om IT, print m.m.

Alle nye studerende får lavet studiekort.

Studiekortet giver dig adgang til lokaler og faciliteter på campus – fx kan du komme ind på biblioteket udenfor den bemandede åbningstid.

Studiekortene bliver produceret ved studiestart, hvor nye studerende får taget et fotografi til kortet.

Skulle dit studiekort blive væk, skal du henvende dig på studiekontoret.