SPS - Specialpædagogisk støtte

Få hjælp til at gennemføre din uddannelse

Hvem kan søge om specialpædagogisk støtte (SPS)?

Er du ordblind eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk støtte.

SPS skal sikre, at du kan gennemføre din videregående uddannelse på lige fod med andre studerende.

Hvad kan jeg få støtte til?

Afhængigt at, hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for specialpædagogisk støtte.

Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

Der kan fx bevilges:

 • Læse-/skrivestøttende programmer til ordblinde.
 • Ergonomiske hjælpemidler til studerende, der er bevægelseshæmmet.
 • Faglige støttetimer og mentor til studerende med særlige behov.
 • Støtte til døve og hørehæmmede samt blinde og svagsynet.

Mere information om SPS

På Undervisningsministeriets hjemmeside www.spsu.dk kan du læse mere om SPS. Du kan bl.a. læse om:

 • Støtteformer.
 • Betingelser for at kunne modtage SPS.
 • Ansøgningsprocedure.

www.spsu.dk

Betingelser for at opnå SPS?

For at opnå SPS skal du kontakte en af UCL’s SPS-vejledere.

Vejlederen vil sammen med dig vurdere dine behov og muligheder for støtte.

Det er også SPS-vejlederen, der på dine vegne sender en ansøgning om støtte til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Funktionsnedsættelsen skal være dokumenteret af en fagperson i form af kopi af journaludskrift fra sygehus, læge, talepædagog eller andet.

Du skal være optaget på en SU-berettiget fuldtidsuddannelse for at kunne søge om specialpædagogisk støtte.

Dispensation i forbindelse med eksamen

Det er uddannelsesstedet, der afgør, om du kan få dispensation fra den almindelige eksamenstid/-form. Det ikke en del af SPS-ordningen.

Der henvises i øvrigt til de relevante bekendtgørelser vedrørende prøver og eksamen.

Læs mere under Prøver på professionshøjskoleuddannelserne.

Udenlandske statsborgere

Er du statsborgere fra et andet EU-land eller EØS-land, kan du på lige fod med danske statsborgere søge SPS.

Borgere fra EU- eller EØS-lande skal være indskrevet på en dansk videregående uddannelse for at være omfattet af reglerne.

Hvis du er borger fra et land uden for EU- eller EØS-landene, kan der bevilges støtte til en hel videregående uddannelse i Danmark, hvis du kan sidestilles med danske statsborgere.

Du skal udfylde og aflevere oplysningsskemaet for udenlandske studerende første gang, der søges om SPS.

SPS for foreign students - Special Education Support

As a foreign student, you can get SPS if you fulfill certain conditions. If you have a physical or mental disorder, which means you need special support to complete your education, you can apply for SPS.

Please contact your SPS Counselor, if you want to know more about your options regarding SPS.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Forberedende voksenundervisning er et tilbud til nuværende studerende, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Oplever du at være presset på dit studie, og at det kan knibe med at få læst det hele? Eller at det kan tage rigtig lang tid at få løst opgaverne? Måske er det lang tid siden, du sidst var studerende?

Skyd genvej - FVU gør dig bedre til at læse, skrive og regne

Når du er god til at læse, skrive og regne, er dit liv lettere. På studiet betyder det, at du har nemmere ved at gennemføre, og at dine karakterer bliver bedre. I praktikken har du nemmere ved at dokumentere din faglighed.

Undervisningen tager udgangspunkt i det, du allerede kan og støtter op om det pensum, du skal have lært. Når du skal aflevere større opgaver, kan undervisningen blandt andet støtte op med struktur.

Ordblindeundervisning

Ordblindeundervisning er for dig, der er ordblind og vil supplere det SPS-tilbud, som UCL har.

Hvor SPS har fokus på det, du skal bruge i forbindelse med studiet, tager ordblindeundervisning udgangspunkt i dine behov i dagligdagen og på arbejdsmarkedet.

Praktiske oplysninger

Undervisningen ligger i din fritid og er gratis for dig. Nogle studieretninger tilbyder særligt tilrettelagte forløb.

Du kan kontakte os for at få et tilbud, der passer til dig fx som en kombination af værkstedsundervisning og online. Du skal være opmærksom på, at vi henviser dig videre til VUC, Campus Vejle, hvis vi ikke har et forløb på UCL Vejle, som passer til dig.

Kom godt i gang

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at tilmelde dig, så kontakt:
Bodil Schmidt, vejleder
Tlf. 51 14 50 59 eller mail bosc@tietgen.dk.

Du kan også læse mere på http://www.tietgen.dk/fvu.

Ordblind? – Bliv klar til studiestart

Er du ordblind og nyoptaget studerende hos UCL, kan du få en uges gratis ordblindeundervisning op til studiestart. Tilbuddet kører via Tietgen Kompetencecenter.

Er du vant til at skulle bruge meget tid på at læse og forstå en tekst eller på at skrive en opgave? Vil du gerne have mere (fri)tid? Så brug 1 uge før studiestart på at lære:

 • Hvordan du ændrer en pdf-fil til en lydfil og sender en lydfil til din mobiltelefon. Så kan du lytte til tekster i bussen, bilen eller toget!
 • Hvordan du importerer ordbøger, som passer til dit eget fagområde.
 • Hvordan du indstiller alle væsentlige funktioner i CD-Ord (hastighed, stemmer, sprog, oplæsnings- og stavestrategier samt ordbog).
 • Hvilke muligheder og rettigheder du har som ordblind i forbindelse med din uddannelse?

Pris

Når du er ordblind, er ordblindeundervisning gratis for dig.

Hvor og hvornår

Tilmeld dig senest 14 dage før din studiestart.

Undervisningen foregår på UCL, hvis der er 4 deltagere. Hvis der er færre, er der undervisning på Ejlskovsgade 3, Odense.

Kontkakt

Bodil Schmidt, vejleder
Tlf. 51 14 50 59 eller bosc@tietgen.dk.

Mød Cathrine på http://www.tietgen.dk/fvu og hør, hvordan hun blev studieklar.

The Danish Lab – Danish for international students

If you are an international student at UCL, you can attend free Danish classes. The offer runs via Tietgen KompetenceCenter.

To speak Danish is the key to the Danes and living in Denmark

Learn Danish at your Campus in Odense or Vejle at The Danish Lab.

Many international students find it difficult to gain a foothold in Denmark. Being able to communicate in Danish makes it a lot easier. The Danish Lab helps you learn Danish. If you invest 5 hours per week, you will quickly learn to speak some Danish with your neighbor and friends. Good oral Danish communication skills are also the key to a good job.

How do I learn Danish?

You learn Danish by speaking, reading and writing in Danish. The Danish Lab offers you training in oral and written Danish from basic to advanced levels.
We plan your training individually and support your training with online teaching.

Facts

 • It is free
 • Classes at UCL Odense, Seebladsgade, and UCL Vejle, Vestre Engvej
 • A module takes 12 weeks and you must invest 5 hours per week - a total of 60 hours per module
 • You have one attempt to pass
 • Bring your own device
 • Inform the teacher when you are not able to attend class

How to sign up?

You can start 4 times a year.

Contact Counsellor Bodil Schmidt

Phone +45 5114 5059 or mail bosc@tietgen.dk

Start learning Danish now – don’t do like me

Meet Andrea from Rumania. Her first priority, when she came to Denmark, was to take an education and then learn Danish afterwards. Now she has an education but missed a promotion because of her lacking Danish skills. "Danish is super important. On every job interview that I went; the first question was - do you speak Danish?"

Watch Youtube video about Andrea.

Hjælp til ordblindhed

Som ordblind kan det være svært at følge med på studiet.

Det kan der gøres noget ved.

Ordtavlen kan du gratis få viden om alle de hjælpemidler, der kan hjælpe dig i dit studieliv.

Du kan læse mere om det at være ordblind på Et liv som ordblind.

Læs mere om mulighederne som ordblind, pårørende eller fagperson på Hjælp til ordblindhed.