SPS - Specialpædagogisk støtte

Få hjælp til at gennemføre din uddannelse

Hvem kan søge om specialpædagogisk støtte (SPS)?

Er du ordblind eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk støtte.

SPS skal sikre, at du kan gennemføre din videregående uddannelse på lige fod med andre studerende.

Studenterrådgivningen

Du kan stadig få online og telefonisk rådgivning hos Studenterrådgivningen mens corona-virussen florerer.

Studenterrådgivningen tilbyder online workshops, telefonrådgivning og online terapi.

Læs mere på Studenterrådgivningens hjemmeside www.srg.dk.

Udlevering af It-udstyr

It-udstyr fra ATEA sendes til ’Informationen’ på dit uddannelsessted, hvorfra du får dine hjælpemidler udleveret.

Du vil modtage en mail, når det er klar til afhentning.

Hvis det ikke er afhentet inden for 14 dage, vil udstyret blive returneret.

Afhængigt at, hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for specialpædagogisk støtte.

Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

Der kan fx bevilges:

 • Læse-/skrivestøttende programmer til ordblinde.
 • Ergonomiske hjælpemidler til studerende, der er bevægelseshæmmet.
 • Faglige støttetimer og mentor til studerende med særlige behov.
 • Støtte til døve og hørehæmmede samt blinde og svagsynet.

Mere information om SPS

På Undervisningsministeriets hjemmeside www.spsu.dk kan du læse mere om SPS. Du kan bl.a. læse om:

 • Støtteformer.
 • Betingelser for at kunne modtage SPS.
 • Ansøgningsprocedure.

www.spsu.dk

For at opnå SPS skal du kontakte en af UCL’s SPS-vejledere.

Vejlederen vil sammen med dig vurdere dine behov og muligheder for støtte.

Det er også SPS-vejlederen, der på dine vegne sender en ansøgning om støtte til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Funktionsnedsættelsen skal være dokumenteret af en fagperson i form af kopi af journaludskrift fra sygehus, læge, talepædagog eller andet.

Du skal være optaget på en SU-berettiget fuldtidsuddannelse for at kunne søge om specialpædagogisk støtte.

Det er uddannelsesstedet, der afgør, om du kan få dispensation fra den almindelige eksamenstid/-form. Det ikke en del af SPS-ordningen.

Der henvises i øvrigt til de relevante bekendtgørelser vedrørende prøver og eksamen.

Læs mere under Prøver på professionshøjskoleuddannelserne.

Er du statsborgere fra et andet EU-land eller EØS-land, kan du på lige fod med danske statsborgere søge SPS.

Borgere fra EU- eller EØS-lande skal være indskrevet på en dansk videregående uddannelse for at være omfattet af reglerne.

Hvis du er borger fra et land uden for EU- eller EØS-landene, kan der bevilges støtte til en hel videregående uddannelse i Danmark, hvis du kan sidestilles med danske statsborgere.

Du skal udfylde og aflevere oplysningsskemaet for udenlandske studerende første gang, der søges om SPS.

As a foreign student, you can get SPS if you fulfill certain conditions. If you have a physical or mental disorder, which means you need special support to complete your education, you can apply for SPS.

Please contact your SPS Counselor, if you want to know more about your options regarding SPS.

Forberedende voksenundervisning er et tilbud til nuværende studerende, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Skyd genvej – Sådan bliver du bedre til at læse og skrive

Når du begynder at studere, stiller det nye og store krav til dine læse- og skrivekompetencer.

Du har brug for at få viden om:

 • Læsestrategier.
 • Notatteknik.
 • Sproglighed i synopser og opgaver.
 • Skriveprocessen - Kom godt i gang.
 • Faglig skrivning.

Hjælp til Ordblinde

Hvis du er ordblind, kan det opleves ekstra udfordrende.

UCL tilbyder SPS og har fokus på det, du skal bruge i forbindelse med studiet.

Supplér din SPS med ordblindeundervisning. Undervisningen tager udgangspunkt i din dagligdag og dit kommende job.

Som ordblind kan du få hjælp via Nota, der tilbyder lydbøger og e-bøger til mennesker med læsevanskeligheder. Via Nota er der adgang til 40.000 lydbøger og dermed højst sandsynligt også til dine lærebøger. Nota er også gratis.

Nota.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at tilmelde dig, så kontakt:

Bodil Schmidt, vejleder
Tlf. 51 14 50 59 eller mail bosc@tietgen.dk.

Du kan også læse mere på http://www.tietgen.dk/fvu.

Når du er ordblind og skal starte på UCL, kan du få en uges gratis ordblindeundervisning op til studiestart. Tilbuddet kører via Tietgen Kompetencecenter.

Brug it-hjælpemidler – Undgå at bruge for meget tid når du læser og skriver

Når du er ordblind og begynder at studere, stiller det nye og ekstra store krav til dine læse- og skrivekompetencer. Brug én uge på et kort og effektivt kursus, hvor du lære at:

 • Omforme tekst til en lydfil, så du kan ”læse” den i bussen, bilen eller toget
 • Gøre dit skriveprogram personligt. Når hastighed, stemmer, sprog, oplæsnings- og stavestrategier samt ordbogen passer til dig, læser og skriver du hurtigere.
 • Forstå dine muligheder og rettigheder som ordblind i forbindelse med din uddannelse

Læs mere om kurset Klar til studiestart.

Praktiske oplysninger

Kurset er gratis. Tilmeld dig senest 14 dage før din studiestart.

Der er undervisning på Ejlskovsgade 3, Odense.

Kontakt

Britt Toxværd-Larsen, vejleder
Tlf. 20 27 46 75 eller brit@tietgen.dk.

Mød Cathrine på http://www.tietgen.dk/fvu og hør, hvordan hun blev studieklar.

If you are an international student at UCL, you can attend free Danish classes. The offer runs via Tietgen KompetenceCenter.

To speak Danish is the key to the Danes and living in Denmark

Learn Danish at your Campus in Odense at The Danish Lab.

Many international students find it difficult to gain a foothold in Denmark. Being able to communicate in Danish makes it a lot easier. The Danish Lab helps you learn Danish. If you invest 5 hours per week, you will quickly learn to speak some Danish with your neighbor and friends. Good oral Danish communication skills are also the key to a good job.

How do I learn Danish?

You learn Danish by speaking, reading and writing in Danish. The Danish Lab offers you training in oral and written Danish from basic to advanced levels.
We plan your training individually and support your training with online teaching.

Facts

 • It is free.
 • Classes at UCL Odense, Seebladsgade.
 • A module takes 12 weeks and you must invest 5 hours per week - a total of 60 hours per module.
 • Bring your own device.
 • Inform the teacher when you are not able to attend class.

How to sign up?

You can start 4 times a year.2

Contact Counsellor Bodil Schmidt.

Phone +45 5114 5059 or mail bosc@tietgen.dk

Start learning Danish now – don’t do like me

Meet Andrea from Rumania. Her first priority, when she came to Denmark, was to take an education and then learn Danish afterwards. Now she has an education but missed a promotion because of her lacking Danish skills. "Danish is super important. On every job interview that I went; the first question was - do you speak Danish?"

Watch Youtube video about Andrea.

Som ordblind kan det være svært at følge med på studiet.

Det kan der gøres noget ved.

Ordtavlen kan du gratis få viden om alle de hjælpemidler, der kan hjælpe dig i dit studieliv.

Du kan læse mere om det at være ordblind på Et liv som ordblind.

Læs mere om mulighederne som ordblind, pårørende eller fagperson på Hjælp til ordblindhed.