SPS - Specialpædagogisk støtte

Få hjælp til at gennemføre din uddannelse

Hvem kan søge om specialpædagogisk støtte (SPS)?

Er du ordblind eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk støtte.

SPS skal sikre, at du kan gennemføre din videregående uddannelse på lige fod med andre studerende.

Hvad kan jeg få støtte til?

Afhængigt at, hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for specialpædagogisk støtte.

Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

Der kan fx bevilges:

 • Læse-/skrivestøttende programmer til ordblinde.
 • Ergonomiske hjælpemidler til studerende, der er bevægelseshæmmet.
 • Faglige støttetimer og mentor til studerende med særlige behov.
 • Støtte til døve og hørehæmmede samt blinde og svagsynet.

Mere information om SPS

På Undervisningsministeriets hjemmeside www.spsu.dk kan du læse mere om SPS. Du kan bl.a. læse om:

 • Støtteformer.
 • Betingelser for at kunne modtage SPS.
 • Ansøgningsprocedure.

www.spsu.dk

Betingelser for at opnå SPS?

For at opnå SPS skal du kontakte en af UCL’s SPS-vejledere.

Vejlederen vil sammen med dig vurdere dine behov og muligheder for støtte.

Det er også SPS-vejlederen, der på dine vegne sender en ansøgning om støtte til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Funktionsnedsættelsen skal være dokumenteret af en fagperson i form af kopi af journaludskrift fra sygehus, læge, talepædagog eller andet.

Du skal være optaget på en SU-berettiget fuldtidsuddannelse for at kunne søge om specialpædagogisk støtte.

Dispensation i forbindelse med eksamen

Det er uddannelsesstedet, der afgør, om du kan få dispensation fra den almindelige eksamenstid/-form. Det ikke en del af SPS-ordningen.

Der henvises i øvrigt til de relevante bekendtgørelser vedrørende prøver og eksamen.

Læs mere under Prøver på professionshøjskoleuddannelserne.

Udenlandske statsborgere

Er du statsborgere fra et andet EU-land eller EØS-land, kan du på lige fod med danske statsborgere søge SPS.

Borgere fra EU- eller EØS-lande skal være indskrevet på en dansk videregående uddannelse for at være omfattet af reglerne.

Hvis du er borger fra et land uden for EU- eller EØS-landene, kan der bevilges støtte til en hel videregående uddannelse i Danmark, hvis du kan sidestilles med danske statsborgere.

Du skal udfylde og aflevere oplysningsskemaet for udenlandske studerende første gang, der søges om SPS.

SPS for foreign students - Special Education Support

As a foreign student, you can get SPS if you fulfill certain conditions. If you have a physical or mental disorder, which means you need special support to complete your education, you can apply for SPS.

Please contact your SPS Counselor, if you want to know more about your options regarding SPS.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Forberedende voksenundervisning er til nuværende studerende, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Tilbuddet kører via Tietgen Kompetencecenter.

Oplever du at være presset på dit studie, og at det kan knibe med at få læst det hele? At opgaver kan tage rigtig lang tid?

Det kan skyldes, at du ikke bruger din forberedelsestid effektivt nok, og at du måske bruger for mange kræfter på at læse en tekst eller på at strukturere en opgave.

FVU gør dig bedre til at læse og skrive

Forberedende voksenundervisning (FVU) gør dig bedre til at læse og skrive dansk. Det er nyttigt både som studerende, og når du skal ud på en arbejdsplads og dokumentere den faglighed, som du yder. FVU gør dig bedre til at regne fx i forbindelse med dosering.

Undervisningen tager udgangspunkt i det, du allerede kan. Det sikrer, at du fylder dine egne huller ud og ikke hele holdets. Samtidig tager undervisningen udgangspunkt i det, du har brug for.

Ordblindeundervisning

Ordblindeundervisning er for dig, der er ordblind og vil supplere det SPS-tilbud, som UCL har.

Hvor SPS har fokus på det, du skal bruge i forbindelse med studiet, tager ordblinde-undervisning udgangspunkt i dine behov i dagligdagen og på arbejdsmarkedet.

Praktiske oplysninger

Undervisningen ligger i din fritid og er gratis for dig. Du kan vælge hold – online eller en kombination – alt efter, hvad der passer dig bedst.

For at kunne deltage skal du screenes først. UCL tilbyder screeningen i undervisningen på nogle af studieretningerne. Hvis det ikke er tilfældet på dit studie, tilbyder vi at gøre det online.

Kom godt i gang

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at tilmelde dig, så kontakt:
Bodil Schmidt, vejleder
Tlf. 51 14 50 59 eller mail bosc@tietgen.dk.

Du kan også læse mere på http://www.tietgen.dk/fvu.

Ordblind? – Bliv klar til studiestart

Er du ordblind og nyoptaget studerende hos UCL, kan du få en uges gratis ordblindeundervisning op til studiestart. Tilbuddet kører via Tietgen Kompetencecenter.

Er du vant til at skulle bruge meget tid på at læse og forstå en tekst eller på at skrive en opgave? Vil du gerne have mere (fri)tid? Så brug 1 uge før studiestart på at lære:

 • Hvordan du ændrer en pdf-fil til en lydfil og sender en lydfil til din mobiltelefon. Så kan du lytte til tekster i bussen, bilen eller toget!
 • Hvordan du importerer ordbøger, som passer til dit eget fagområde.
 • Hvordan du indstiller alle væsentlige funktioner i CD-Ord (hastighed, stemmer, sprog, oplæsnings- og stavestrategier samt ordbog).
 • Hvilke muligheder og rettigheder du har som ordblind i forbindelse med din uddannelse?

Pris

Når du er ordblind, er ordblindeundervisning gratis for dig.

Hvor og hvornår

Tilmeld dig senest 14 dage før din studiestart.

Undervisningen foregår på UCL, hvis der er 5 deltagere. Hvis der er færre, er der undervisning på Ejlskovsgade 3, Odense.

Kontkakt

Britt Toxværd-Larsen, projektkonsulent, Tietgen Kompetencecenter
Tlf. 2027 4675 eller brit@tietgen.dk.

Hjælp til ordblindhed

Som ordblind kan det være svært at følge med på studiet.

Det kan der gøres noget ved.

Ordtavlen kan du gratis få viden om alle de hjælpemidler, der kan hjælpe dig i dit studieliv.

Du kan læse mere om det at være ordblind på Et liv som ordblind.

Læs mere om mulighederne som ordblind, pårørende eller fagperson på Hjælp til ordblindhed.