Studentervæksthus UCL

For alle studerende ved UCL.

Få sparring om iværksætteri

I samarbejde med Studentervæksthus UCL kan du som studerende lære at anvende dine faglige og personlige ressourcer i processer, der retter sig mod innovation og entreprenørskab.

Det kan fx være i offentlige organisationer, private virksomheder, egen virksomhed og civilsamfund.

Studentervæksthuset er til for dig igennem hele din studietid, og du kan til enhver tid sparre med os om at iværksætte værdiskabende initiativer og løsninger målrettet borgere, kunder og organisationer.

I Studentervæksthus UCL arbejder vi med afsæt i modellen Kompasset.

For dig som studerende, viser modellen den proces, du er i eller skal igennem, når du arbejder med en idé eller projekt.

Modellen kan som et kompas hjælpe dig med at finde vej i forhold til de mange dele, du skal forholde dig til i arbejdet med at udvikle og handle på din idé.

Du kan med afsæt i modellen navigere og finde ud af, hvordan du kan bruge Studentervæksthus UCL i den proces samt hvilke aktiviteter og metoder, der bedst hjælper dig videre.

Klik på modellen for at læse mere.

Studentervæksthus UCL tilbyder sparring til studerende i individuelle forløb eller til teams af studerende.

Sparringen er til dig, der:

  • ønsker at komme i gang med at arbejde og udvikle på en idé.
  • allerede har en idé og projekt, og som søger hjælp og viden til at komme videre med projektet og få det udfoldet yderligere.
  • søger en egentlig realisering og værdiskabelse inden for et bestemt område.

Studentervæksthus UCL er tilmeldt Start Up Programme, der arrangeres af Fonden for Entreprenørskab.

Start Up Programme er et kombineret konkurrence- og læringsforløb med bl.a. en årlig idékonkurrence og et Danmarksmesterskab i entreprenørskab.

Idékonkurrencen og DM i Entreprenørskab

Du kan via Studentervæksthuset deltage i disse konkurrencer, og vi hjælper dig gerne videre med sparring og træning. 

Du kan se mere om konkurrencerne på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside: http://www.ffe-ye.dk

Odense Innovation Tournament

I forbindelse med den internationale Iværksætteruge Global Entrepreneurship Week i uge 47, arbejder Studentervæksthus UCL tæt sammen med en række andre uddannelsesaktører bl.a. Syddansk Universitet (IDEA) og Fonden for Entreprenørskab.

Vi tilbyder et konkurrence-event til unge kreative iværksætterspirer på de videregående uddannelser, hvor de studerende bliver udfordret på deres faglighed i et tværfagligt set-up. Sparekassen Fyn indgår i forløbet som samarbejdspartner og sponsor.

Deltagelse

Kontakt os for at høre mere om, hvordan du deltager og få en snak om, hvordan Studentervæksthus UCL kan hjælpe dig videre.

Vi kan også hjælpe dig med kontakt til studerende, der tidligere har deltaget i de forskellige konkurrencer.

Du kan søge om at blive InnoFounder (tidligere Iværksætterpilot), hvis du lige er færdiguddannet fra en videregående uddannelse eller tæt på at blive det, og hvis du har en innovativ iværksætteridé med udviklingspotentiale.

Du kan søge enten individuelt eller i et team på op til tre personer.

Som InnoFounder modtager du sparring og finansiering i op til 12 måneder. Vi tilbyder:

  • Et månedligt stipendium på 15.000 kr.
  • Et særligt tilskud på 35.000 kr. til at understøtte udviklingen af din iværksætteridé.
  • Plads i et inspirerende co-working space i enten Aalborg, Aarhus, Odense eller København.
  • En erfaren mentor, der vil følge dit team igennem hele forløbet.
  • Et inspirerende workshop-forløb, der involverer en lang række danske og internationale eksperter.
  • Adgang til investorer og andre centrale aktører i det danske og internationale iværksætter-økosystem.

Se mere på:

https://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/innofounder

Inspiration til opgaver, undervisningsforløb og projekter

I nedenstående 3 underafsnit "Introducerende", "Gå i dybden" og "Hands on" finder du introducerende artikler og bøger.

Du kan gå videre i dybden med typisk forskningsbaserede artikler eller bøger og bruge de kortere “hands-on” artikler som inspiration.

Mail os gerne forslag til anden litteratur, hvis du støder på bøger og artikler andre også kunne finde inspiration og læring i.

Lån materialet

Du kan finde litteraturen via UCL's biblioteksdatabase.

Du skal bruge dit almindelige biblioteks-login for at låne en bog eller bestille en artikel.

Find litteratur her.

Introducerende

Indførende bøger og artikler

Bason, C., Knudsen, S., Toft, T. (2009). Sæt borgeren i spil – Sådan involverer du borgere og virksomheder i offentlig innovation. Gyldendal Business, Nordisk Forlag A/S, København.

Darsø, L. (2011). Innovationspædagogik – kunsten at fremelske innovationskompetence. Samfundslitteratur.

Drucker, P.F. (1993). Innovation and Entrepreneurship. HarperCollins publishers.

Nielsen, S.L., Klyver, K. Evald, M. & Bager, T. (2014). Entreprenørskab i Teori og Praksis – Paradokser i spil. 2. udg. Iværksætterakademiet IDEA, Syddansk Universitetsforlag.

Neck, H. M., Greene, P.G., & Brush, C. G. (2014). Teaching Entrepreneurship: A practice-based approachEdward Elgar.

Paulsen, M. & Harnow, S.K. (2012). Innovation og læring. Filosofiske og kritiske perspektiver. Aalborg Universitetsforlag.

Philipsen, K. (2012). Innovation – Entreprenørskab og intraprenørskab. Nyt Teknisk Forlag.

Read, Sarasvathy, Dew, Wiltbank, Ohlsson (2011). Effectual Entrepreneurship. Routledge.

Tanggaard, L. (2015). Lær! Effektiv talentudvikling og innovation. Gyldendal.

Gå i dybden

Længere typisk forskningsbaseret litteratur

Blenker, P. Korsgaard, S., Neergaard, H., & Thrane, C. (2011). The question we care about: paradigms and progression in entrepreneurship education. Industry and Higher Education, Vol. 25, No 6, Dec 2011, pp 417-427. 

Hockerts, K. (2010). Social Entrepreneurship Between Market and Mission. International Review of Entrepreneurship 8(2). Senate Hall Academic Publishing.

Hulgård, L. (2007). Sociale entreprenører. En kritisk indføring. Hans Reitzels Forlag.

Neck, H. & Greene, P. (2011). Entrepreneurship Education, Known worlds and new Frontiers. Journal of Small Business Management 49(1), pp. 55–70.

Pittaway, L. & Edwards, C. (2012). Assessment: examining practice in entrepreneurship education. Education + Training, Vol. 54 Iss: 8 pp. 778 – 800.

Sarasvathy, S. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, Vol. 26. No. 2, p. 243-263.

Sarasvathy, S. (2008). Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise. Cheltenham. UK: Edward Elgar, New Horizons in Entrepreneurship Series.

Sarasvathy, S. D., & Venkataraman, S. (2011). Entrepreneurship as Method: Open Questions for an Entrepreneurial Future. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1), 113–135.

Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. The Academy of Management Review, 25(1): 217-226.

Spinosa, C., Flores, F., & Dreyfus, H. L. (1997). Disclosing New Worlds: Entrepreneurship, Democratic Action, and the Cultivation of Solidarity. MIT Press.

Swedberg, R. (ed.) (2000). Entrepreneurship: The Social Science View. Oxford University Press.

Hands on

Kortere og praksisorienteret litteratur

Blank, S. (2013). Why the lean startup changes everything. Harvard Business Review, May 2013. Reprint R1305C.

Kelley, T. & Kelley, D. (2012). Reclaim your creative confidence – how to get over the fears that block your best ideas. Harvard Business Review, HBS, December 2012. Reprint R1212K.

Ketler, A. & Theisen, C. (2010). Drivkraft. Portræt af socialøkonomiske iværksættere og deres virksomheder. Erhvervskolernes Forlag.

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. John Wiley & Sons, Inc.

Posselt, F. (2010). Verdens mest berejste pølsevogn – en historie om socialt entreprenørskab. Udgivet af Aarhus Entrepreneurship Centre, Aarhus Universitet.

Thomsen, M. (2009). Den Dynamiske Forretningsplan. Væksthus Midtjylland.Giver konkrete værktøjer, 4. reviderede udgave.  

Videoer

I den iværksættende og innovative proces bevæger vi os ofte på kanten mellem viden, vi kender og behovet for ny viden, nye redskaber og kontakter.

Vi kan være med til at pege på netbaserede frit tilgængelige redskaber og materialer, viden i mere traditionelle former som bøger og artikler.

Start med disse videoer: 

En video der fortæller om baggrunden for effectuation

Saras Sarasvathy har udviklet teorien om effectuation. Hun forsker i iværksætteri og udvikler herfra metoder til uddannelsessammenhænge og læring. Videoen er en længere fortælling med forskellige iværksættereksempler, der også ses i forhold til viden og uddannelse. Hun kommer bl.a. ind på, at serie-iværksættere er skeptiske over for forudsigelig information! Se også eksemplet 9.30 inde i filmen om, hvordan entreprenører får nye personer med om bord på deres idéer og herfra skaber nye muligheder.

De efterfølgende 3 videoer er inspirerende eksempler på effectuation-principper, der kan ses som cases, der kan bruges lige fra den handlingsorienterede undervisning til en drøftelse i videnskabsteori om hvilke videnssyn, der fremkommer.

Om at skabe nye koncepter

Videoen om “The ice hotel” bringer effectuation-principperne sammen i en fortælling. Stop evt. videoen ved 6.43 og reflekter over, hvad du selv ville gøre i den situation, der lige er beskrevet i videoen, inden du ser resten af videoen.  

Om at starte med egne midler

Videoen om “Freitag” er et billede på, hvordan man kan tænke opstart af iværksættende processer. Videoen fortæller om “The bird in hand principle”: Start med dine egne midler og vent ikke efter den “perfekte” mulighed. Dine midler er: Den du er, din viden og dem du kender. 

Om at udnytte tilfældigheder

Videoen om “Leverage Surprise” fortæller om en logik, hvor det handler om at udnytte tilfældigheder. Der er nogle tankevækkende eksempler fra hverdagen, hvor vi ikke umiddelbart tænker på, at det var tilfældigheder og evnen til at udnytte overraskende muligheder, der førte til en ny innovation. Se fx hvad radorteknologi og chokolade har med mikroovnen at gøre.  

Om at kommunikere idéer

I innovations- og entreprenørskabsforløb er “pitch” og “elevatortalen” ofte en kommunikationsform, du som studerende skal øve dig i. Målet med formen er at kommunikere din idé så skarpt som muligt for at få andre til at forstå fordelene ved netop din idé. I denne video får du et bud på opbygningen af “the-elevator-pitch”.

Om at skabe value-propositions

Alexander Osterwalder’s “Business Model Canvas” er blevet et banebrydende værktøj, når virksomheder skal skabe værdi med deres produkter og services. “Business Model Canvas” har ni byggeblokke, der i stigende grad bruges i undervisningen, til at skabe overblik og udvikling i de tidlige idé-stadier. Videoen forklarer, hvordan du bruger “The Business Model Canvas”.    

Om at udvikle idéer

Hvis du har tænkt over, hvor de gode idéer kommer fra, giver videoen her perspektiver på netop det spørgsmål. Budskabet i videoen er måske både oplivende og skræmmende, for videoen giver et billede af, at det faktisk kan tage meget lang tid at udvikle og realisere idéer! 

Vi har erfaringer med, at de værktøjer, der ligger her på siden hjælper mange studerende i deres processer med at udvikle idéer. Studentervæksthuset vil meget gerne sparre med dig omkring brugen af redskaberne.

Business Model Canvas

BMC hjælper dig til at få overblik over idéarbejdet og skaber et helhedsbillede af mange af de elementer, der er i spil i en iværksættende proces. Her downloader du Business Model Canvas på dansk.

Business Model Canvas i power-points, der gennemgår modellen med indlagte spørgsmål, du kan bruge som selvevaluering på arbejdet med din idé. Download på engelsk: What-is-a-business-model? og på dansk:Videre med dit BM Canvas. Refleksion over din idé. Under videoer ligger en introduktion til Business Model Canvas.

Guide til idébeskrivelse

Guiden hjælper til at få et overblik over det indledende idéarbejde inden du er helt i gang med eksekvering af din idé. God indgang til brugen af Business Model Canvas og en forretningsplan. Download her Guide til indledende idébeskrivelse

Forretningsplanen

Planen findes i kortere og længere skabelonudgaver. Planerne er et middel til at skabe et større overblik over din idé. Den går i dybden med områder af din idé, som mange interessenter i omverden vil efterspørge svar på, hvis de skal hjælpe dig videre. Hent skabeloner her.

Budgetskabeloner

Værktøjer, der hjælper dig med at skabe overblik over etablerings- og driftsomkostninger. Der linkes her til foruddefinerede skemaer, som du kan down-loade og tilpasse dine egne poster. Ser mere her.

Rettigheder (IPR)

Styrk-din-idé er en inspirerende hjemmeside for dig, der vil indføres i den grundlæggende viden om rettigheder (IPR). Der er videoer og cases lavet til studerende, der vil vide mere om varemærker, designbeskyttelse, patent m.m. Se mere her.

Pitch din idé

Din idé skal kunne kommunikeres så andre kan følge dig og få interesse i din idé. Find inspiration til din pitch i de nogle overvejelser, der ligger i powerpointen: Pitch din idé

Hvad gør andre?

Måske popper spørgsmålet op, hvad andre egentlig gør, når de har succes med at føre idéer ud i livet. Artiklen her formidler i kort form fem principper som erfarne innovatorer og iværksættere benytter sig af: Principperne bag effectuation – gør faglighed til handling.15docx og denne 3-pager viser i modelform grundtanken i de fem principper: Effectuation-3-pager

Test dig selv

Om du arbejder med idéer alene eller i et team, spiller forskellige personlighedstræk ind på beslutninger og samarbejde. Brug test som dialogværktøj i et team om, hvordan I komplementerer hinanden, og hvordan træk kommer frem i forskellige situationer. På StartVækst ligger en online iværksættertest over typologierne: Producenten, Entreprenøren, Integratoren og Administratoren. 

Gå på opdagelse

Find inspiration og svar på mange af de spørgsmål, du kan gå med, når du arbejder med innovation og entreprenørskab. Før musen hen over de enkelte links og se hvilket indhold linket peger mod: Socialt Entreprenørskab. Effectuation. Iværksætteri. Opstart af ny virksomhed. Iværksætterforum. Youngtrepreneurblog. Viden, konkurrencer og materialer. Digitale iværksættertrends. Spinderihallerne Vejle. Stjerneskibet Odense. Fremtidsfabrikken Sydfyn.

Nikolaj Hansen
Innovationskoordinator
niha2@ucl.dk
2154 7189

Sara Emilie Troelsdatter
Innovationskonsulent
seha@ucl.dk
2381 6559

Henriette Vognsgaard
Chefkonsulent
hevh@ucl.dk
4098 3711

Nicolai Nybye
Ph.d studerende
nlny@ucl.dk
2046 0384

Katrine Dupont
Studentervæksthuskoordinator
kdmo@ucl.dk
5115 5968