Studieadministrationen

Få hjælp til alt fra skemaspørgsmål til karakterudskrifter

Få hjælp til flere studierelevante spørgsmål

På alle UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles adresser, har du mulighed for at få hjælp til flere af dine studierelaterede spørgsmål i studieadministrationen. 

I studieadministrationen tager medarbejderne sig bl.a. af følgende henvendelser:

 • Skemalægning
 • Eksamensplanlægning
 • Karakterudskrifter
 • Studiebekræftelser

 

For professionshøjskoleuddannelser

Studieservicedesk

Du finder en vejledning her

For professionshøjskoleuddannelser

Studieadministrationen

Træffetider

På Boulevarden finder du studiesekretærerne i studieadministrationen ved hovedindgangen.

Alle dage fra 07.45 - 14.00.

Studiesekretærer

Liselotte Hansen er studiesekretær for:

 • Logistikøkonom
 • Handelsøkonom
 • Innovation og entrepreneurship.

Liselotte Hansen
Liselotte Hansen Studiesekretær

Hanne Køpke Severinsen er studiesekretær for:

 • Datamatiker
 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Procesteknolog
 • Serviceøkonom
 • Innovation og entrepreneurship
 • Softwareudvikling.

Hanne Køpke Severinsen
Hanne Køpke Severinsen Studiesekretær

Dorte Møller Kristoffersen er studiesekretær for:

 • Serviceøkonom
 • El-installatør
 • Energiteknolog.

Dorte Møller
Dorte Møller SU-vejleder og Studiesekretær

Birgitte Hedevang Olesen er studiesekretær for:

 • Praktikaftaler
 • Frontdesk
 • Ad hoc opgaver.

Birgitte Hedevang Olesen
Birgitte Hedevang Olesen Studiesekretær

Har du brug for at komme i kontakt med studieadministrationen på Klostervænget, skal du henvende dig gennem Studie-servicedesk.

Har du brug for at komme i kontakt med studieadministrationen på Niels Bohrs Allé, skal du henvende dig gennem Studie-servicedesk.

Træffetider

På Seebladsgade finder du studiesekretærerne i Studieservice på 1. sal i Bygning A i lokale A1.45.

Alle dage fra 07.45 - 14.00

Studiesekretærteamet

Bibi Marianne Jørgensen studiesekretær for:

 • Laborant
 • Procesteknolog
 • Produktudvikling og teknisk integration.

Bibi Marianne Jørgensen
Bibi Marianne Jørgensen Studiesekretær

Dorthe Hansen studiesekretær for: 

 • Bygningskonstruktør.

Dorthe Hansen
Dorthe Hansen Studiesekretær

Gudbjörg Lif Thrastardottir studiesekretær for:

 • Serviceøkonom
 • International handel og markedsføring.

Gudbjörg Lif Thrastardottir
Gudbjörg Lif Thrastardottir Studiesekretær

Hanne Steffensen studiesekretær for: 

 • Financial controller
 • Finans.

Hanne Steffensen
Hanne Steffensen Studiesekretær

Jannie Kruse Kivi studiesekretær for:

 • Finansøkonom.

Jannie Kruse Kivi
Jannie Kruse Kivi Studiesekretær

Lene Bak Isaksen studiesekretær for:

 • Automationsteknolog
 • Autoteknolog
 • El-installatør
 • Energiteknolog
 • Produktionsteknolog
 • VVS-installatør.

Lene Bak Isaksen
Lene Bak Isaksen Studiesekretær

Lone Munkholm Madsen er studiesekretær for:

 • Jordbrugsteknolog
 • Jordbrug.

Lone Munkholm Madsen
Lone Munkholm Madsen Studiesekretær

Sabrina Lippert Andersen studiesekretær for:

 • International Hospitality Management
 • Sport management.

Sabrina Lippert Andersen
Sabrina Lippert Andersen Studiesekretær

Mai Holm von Seelen studieskekretær for:

 • Digital konceptudvikling
 • Markedsføringsøkonom
 • Webudvikling

Mai Holm von Seelen
Mai Holm von Seelen Studiesekretær

Tanja Munch Rasmussen studiesekretær for:

 • Bygningskonstruktør (Int)
 • Byggekoordinator
 • Byggetekniker
 • Digital konceptudvikling
 • Handelsøkonom
 • Innovation og entrepreneurship
 • Webudvikling.

Tanja Munch Rasmussen
Tanja Munch Rasmussen Studiesekretær

Gunde Christensen studiesekretær for:

 • Datamatiker
 • IT-Teknolog
 • Multimediedesigner

Gunde Christensen
Gunde Christensen Studiesekretær

Skemalæggerteamet

Bibi Marianne Jørgensen skemalægger for:

 • Laborant
 • Procesteknolog
 • Autoteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Produktudvikling og teknisk integration.

Bibi Marianne Jørgensen
Bibi Marianne Jørgensen Studiesekretær

Dorthe Hansen skemalægger for: 

 • Byggekoordinator
 • Bygningskonstruktør
 • Byggetekniker.

Dorthe Hansen
Dorthe Hansen Studiesekretær

Jannie Kruse Kivi skemalægger for:

 • Finansøkonom
 • Financial controller
 • Finans
 • Finans og økonomi.

Jannie Kruse Kivi
Jannie Kruse Kivi Studiesekretær

Lene Bak Isaksen skemalægger for:

 • Automationsteknolog
 • Datamatiker
 • Digital konceptudvikling
 • El-installatør
 • Energiteknolog
 • IT-sikkerhed
 • IT-teknolog
 • Multimediedesigner
 • VVS-installatør
 • Webudvikling

Lene Bak Isaksen
Lene Bak Isaksen Studiesekretær

Lone Munkholm Madsen skemalægger for: 

 • Jordbrugsteknolog
 • Jordbrug.

Lone Munkholm Madsen
Lone Munkholm Madsen Studiesekretær

Sabrina Lippert Andersen skemalægger for:

 • Handelsøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Innovation og Entrepreneurship
 • International handel og markedsføring
 • Serviceøkonom
 • International Hospitality Management
 • Sport management.

Sabrina Lippert Andersen
Sabrina Lippert Andersen Studiesekretær

Mai Holm von Seelen skemalægger for:

 • E-handel

Mai Holm von Seelen
Mai Holm von Seelen Studiesekretær

Tanja Munch Rasmussen skemalægger for:

 • Byggekoordinator
 • Byggetekniker
 • Architectural Technology and Construction Management.

Tanja Munch Rasmussen
Tanja Munch Rasmussen Studiesekretær

Har du brug for at komme i kontakt med studieadministrationen på Stationsvej, skal du henvende dig gennem Studie-servicedesk.

Har du brug for at komme i kontakt med studieadministrationen på Vestre Engvej, skal du henvende dig gennem Studie-servicedesk.