Studieadministrationen

Få hjælp til alt fra skemaspørgsmål til karakterudskrifter

Få hjælp til flere studierelevante spørgsmål

På alle UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles adresser, har du mulighed for at få hjælp til flere af dine studierelaterede spørgsmål i studieadministrationen. 

I studieadministrationen tager medarbejderne sig bl.a. af følgende henvendelser:

 • Skemalægning
 • Eksamensplanlægning
 • Karakterudskrifter
 • Studiebekræftelser

 

For professionshøjskoleuddannelser

Studieservicedesk

For professionshøjskoleuddannelser

Studieadministrationen

Boulevarden

På Boulevarden finder du studiesekretærerne i studieadministrationen ved hovedindgangen.

Alle dage fra 07.45 - 14.00.

Studiesekretærteamet på Boulevarden 

Liselotte Hansen studiesekretær for:

 • Logistikøkonom
 • Handelsøkonom
 • Innovation og entrepreneurship.

Hanne Køpke Severinsen studiesekretær for:

 • Datamatiker
 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Procesteknolog
 • Serviceøkonom
 • Innovation og entrepreneurship
 • Softwareudvikling.

Dorte Møller Kristoffersen studiesekretær for:

 • Serviceøkonom
 • El-installatør
 • Energiteknolog.

Birgitte Hedevang Olesen:

 • Praktikaftaler
 • Frontdesk
 • Ad hoc opgaver.

Birgitte Hedevang Olesen
Birgitte Hedevang Olesen Studiesekretær
Dorte Møller Kristoffersen
Dorte Møller Kristoffersen SU-vejleder og Studiesekretær
Hanne Køpke Severinsen
Hanne Køpke Severinsen Studiesekretær
Liselotte Hansen
Liselotte Hansen Studiesekretær

Klostervænget

Har du brug for at komme i kontakt med studieadministrationen på Klostervænget, skal du henvende dig gennem Studie-servicedesk.

Niels Bohrs Allé

Har du brug for at komme i kontakt med studieadministrationen på Niels Bohrs Allé, skal du henvende dig gennem Studie-servicedesk.

Seebladsgade

På Seebladsgade finder du studiesekretærerne i Studieservice på 1. sal i Bygning A i lokale A1.45.

Alle dage fra 07.45 - 14.00

Studiesekretærteamet på Seebladsgade 

Bibi Marianne Jørgensen studiesekretær for:

 • Laborant
 • Procesteknolog
 • Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi
 • Jordbrugsteknolog
 • Jordbrug.

Dorthe Hansen studiesekretær for: 

 • Byggekoordinator
 • Bygningskonstruktør
 • Byggetekniker.

Gudbjörg Lif Thrastardottir studiesekretær for:

 • Serviceøkonom
 • International handel og markedsføring.

Hanne Steffensen studiesekretær for: 

 • Financial controller
 • Finans.

Jannie Kruse Kivi studiesekretær for:

 • Finansøkonom.

Lene Bak Isaksen studiesekretær for:

 • Automationsteknolog
 • El-installatør
 • Energiteknolog
 • VVS-installatør.

Lone Munkholm Madsen er studiesekretær for:

 • Jordbrugsteknolog
 • Jordbrug.

Mette Rud Nielsen er studiesekretær for:

 • Autoteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Produktudvikling og teknisk integration.

Mirna Ugljen Amoaning/Sussie Iuel-Brockdorff studiesekretærer for:

 • Markedsføringsøkonom.

Sabrina Lippert Andersen studiesekretær for:

 • International Hospitality Management
 • Sport management.

Signe Bruun Dirksen studiesekretær for:

 • International handel og markedsføring
 • Handelsøkonom
 • Innovation og entreprenørskab.

Hanne Køpke Severinsen studiesekretær for:

 • Handelsøkonom
 • Innovation og entrepreneurship.

Susan Holm von Seelen studieskekretær for:

 • Datamatiker
 • IT-teknolog
 • Multimediedesigner
 • Digital konceptudvikling
 • Webudvikling.

Tanja Munch Rasmussen studiesekretær for:

 • Datamatiker
 • IT-teknolog
 • Multimediedesigner
 • Digital konceptudvikling
 • Webudvikling
 • Byggekoordinator
 • Byggetekniker
 • Architectural Technology and Construction Management.

 

Skemalæggerteamet på Seebladsgade

Bibi Marianne Jørgensen skemalægger for:

 • Laborant
 • Procesteknolog
 • Autoteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Produktudvikling og teknisk integration.

Dorthe Hansen skemalægger for: 

 • Byggekoordinator
 • Bygningskonstruktør
 • Byggetekniker.

Jannie Kruse Kivi skemalægger for:

 • Finansøkonom
 • Financial controller
 • Finans.

Lene Bak Isaksen skemalægger for:

 • Automationsteknolog
 • El-installatør
 • Energiteknolog
 • VVS-installatør.

Lone Munkholm Madsen skemalægger for: 

 • Jordbrugsteknolog
 • Jordbrug.

Sabrina Lippert Andersen skemalægger for:

 • Handelsøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Innovation og Entrepreneurship
 • International handel og markedsføring
 • Serviceøkonom
 • International Hospitality Management
 • Sport management.

Susan Holm von Seelen skemalægger for:

 • Datamatiker
 • IT-teknolog
 • Multimediedesigner
 • Digital konceptudvikling
 • Webudvikling.

Tanja Munch Rasmussen skemalgger for:

 • Byggekoordinator
 • Byggetekniker
 • Architectural Technology and Construction Management.

 

Bibi Marianne Jørgensen
Bibi Marianne Jørgensen Studiesekretær
Dorthe Hansen
Dorthe Hansen Studiesekretær
Gudbjörg Lif Thrastardottir
Gudbjörg Lif Thrastardottir Studiesekretær
Hanne Steffensen
Hanne Steffensen Studiesekretær
Jannie Kruse Kivi
Jannie Kruse Kivi Studiesekretær
Lene Bak Isaksen
Lene Bak Isaksen Studiesekretær
Lone Munkholm Madsen
Lone Munkholm Madsen Studiesekretær
Mette Rud Nielsen
Mette Rud Nielsen Studiesekretær
Mirna Ugljen Amoaning
Mirna Ugljen Amoaning Studiesekretær
Sabrina Lippert Andersen
Sabrina Lippert Andersen Studiesekretær
Signe Bruun
Signe Bruun Dirksen
Sussie Iuel-Brockdorff
Sussie Iuel-Brockdorff Studiesekretær
Susan Holm von Seelen
Susan Holm von Seelen Studiesekretær
Tanja Munch Rasmussen
Tanja Munch Rasmussen Studiesekretær
Hanne Køpke Severinsen
Hanne Køpke Severinsen Studiesekretær

Stationsvej

Har du brug for at komme i kontakt med studieadministrationen på Stationsvej, skal du henvende dig gennem Studie-servicedesk.

Vestre Engvej

Har du brug for at komme i kontakt med studieadministrationen på Vestre Engvej, skal du henvende dig gennem Studie-servicedesk.