Andre vejledningstilbud

Udover dine Studievejledere findes der en lang række tilbud som du som studerende kan benytte dig af, hvis studielivet er svært eller udfordrende.

Find hjælp blandt en masse gode tilbud

Der er mange ting i din hverdag, der kan få indflydelse på dit studie. Du kan altid tage fat i din studievejleder, men der er også en masse andre gode eksterne tilbud, du kan benytte dig af, hvis du oplever udfordringer i din hverdag. 

Se mere nedenfor.

Vejlednings- og støttetilbud

Er du studerende på UCL’s campusser i Vejle og Jelling, har du mulighed for at få en samtale med UCL’s studenterpræst Anders Michael Grønfeldt.

Der er mulighed for at få en enkelt samtale eller fortsætte samtalerne over et længere forløb.

Selvom studietiden for de fleste er en tid med venskaber og personlig og faglig udvikling, kan det også blive en periode i livet, hvor kravene vokser én over hovedet. Der kan opstå frygt for, at man ikke slår til, eller der kan opstå uforudsete hændelser som f.eks. sygdom og dødsfald i familien. Du kan tale med studenterpræsten om alt det, der gør studietiden ekstra svær for dig.   

Kontakt

Anders kommer rundt på alle tre campusser i Vejle og Jelling. Vil du gerne have en samtale, kan du lave en aftale med Anders på amgr@km.dk eller på tlf.: 61 20 18 48. 

Studenterrådgivningen er en institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der tilbyder dig gratis hjælp, hvis du oplever problemer, der påvirker dit studieliv negativt. Studenterrådgivningen kan hjælpe dig, hvis du fx er frafaldstruet, plaget af eksamensangst eller noget helt tredje. 
Studenterrådgivningens medarbejdere har tavshedspligt, og du har derfor mulighed for at være anonym ved din henvendelse.

Gå til Studenterrådgivningens hjemmeside.

I Headspace Odense kan du få hjælp til både de store og små problemer, der påvirker din hverdag. Du får hjælp af en bred vifte af professionelle og frivillige medarbejdere, som er fagligt dygtige, men vigtigst af alt er de interesserede i at lytte og forstå netop din situation.

Når du henvender dig til Headspace, har du mulighed for at være anonym, hvis du foretrækker det. Ved Headspace har alle tavshedspligt og videregiver derfor intet af din historie.

I Headspace kan du henvende dig, hvis du f.eks. har angst, oplever mobning, har problemer i familien, eller føler dig trist og ensom. Mange kommer også fordi de har brug for praktisk støtte til f.eks. samarbejde med kommunen, skolegang eller andet.

Hvis du har brug for andet end det, de kan hjælpe med i Headspace, vil de hjælpe dig videre til nogen, der kan give dig den helt rigtige hjælp. De har et godt samarbejde med en lang række andre tilbud til børn og unge i og omkring Odense.

Gå til Headspace's hjemmeside.

Foreningen Samtaleboblen tilbyder gratis coaching til studerende i Odense.

En coach ved Samtaleboblen kan hjælpe dig, hvis du f.eks.:

 • er kørt træt på studiet
 • føler dig presset
 • oplever eksamensangst
 • har stress eller mangler motivation

En coach kan også hjælpe dig, hvis du ønsker hjælp til at forbedre din studieteknik, styrke dine sociale færdigheder m.m.

Ved Samtaleboblen har alle tavshedspligt dvs. at al information forbliver mellem dig og din coach.

Gå til Samtaleboblens hjemmeside.

Ventilen er en frivillig organisation, der hjælper ensomme unge.

Når du kommer i Ventilen første gang, tilbydes du en samtale, hvor du bliver introduceret til mødestedet, samt de muligheder der er på stedet.

Gå til Ventilens hjemmeside.

TUBA tilbyder anonym hjælp, rådgivning og terapi til unge, der er vokset op i hjem med misbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er der for at hjælpe dig.

I TUBA kan du få hjælp via gruppeterapi eller individuelle samtaler hos professionelle terapeuter.

Gå til TUBA's hjemmeside.

Samtalegrupper Odense er et gratis tilbud til unge op til 30 år.

Samtalegruperne er til dig der:

 • føler dig alene, anderledes eller mobbet
 • har lyst til at tale men nogen om de tanker og følelser, der fylder meget hos dig
 • savner fællesskab
 • har brug for større selvtillid og selvværd

I en samtalegruppe møder du forståelse og støtte fra en gruppe af frivillige ’voksne’ og unge på din egen alder. Det du fortæller i gruppen bliver i gruppen – alle har tavshedspligt.

Læs mere på Samtalegruppers hjemmeside.

Young Connect Rådgivningen er et tilbud til unge op til 25 år.

Young Connect Rådgivningen er for dig, der tumler med forskellige udfordringer i hverdagen – det kan være alt fra kærestesorger, mobning og ensomhed til problemer derhjemme eller på skolen. 

Gå til Young Connect Rådgivningens hjemmeside.

Ung Revers tilbyder professionel gratis hjælp til unge op til 25 år, som er vokset op i familier med misbrug. I Ung Revers ved Børne- og Ungebehandlerne, hvad alkohol og stoffer kan gøre ved en familie. De ved også, at man som ung ofte går rundt med det alene. 

Gå til Ung Revers hjemmeside.

At Danse med Livet er en lokal organisation med en vision om at skabe et innovativt og kreativt fællesskab, hvor det gode liv er i fokus.

Alle er velkomne og ligeværdige uanset køn, social status, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning. Her ses mangfoldighed, som en styrke.

”At Danse med Livet” tilbyder:

 • individuelt tilrettelagte recovery – forløb
 • personlige udviklingsforløb
 • supervision – individuelt eller i grupper
 • psykologbistand
 • kunstterapi
 • psykomotorik
 • relationel krops- og traumeterapi
 • workshops med fokus på kunstens og kroppens ressourcer
 • konsulentbistand ved mental sårbarhed, stress, angst og depression og andre højstresstilstande

Gå til At danse med livets hjemmeside.

I KOMsammen Odense har man det først og fremmest sjovt! Her kan man lave alt fra badminton, bordtennis, gåture, fitness, svømning, bowling, yoga, vandcykling og meget mere. Alle kan være med i aktiviteterne, uanset fysiske niveau. Derudover er der en månedlig maddag, hvor der laves sundere, men smagfuld og inspirerende mad i fællesskab. Mødestedet drives af en håndfuld engagerede unge frivillige, som også deltager i aktiviteterne. 

Læs mere på KOMsammens hjemmeside.

Vil du gerne lære nye mennesker at kende, men er det svært for dig? Så er værestedet Plexus for ensomme unge måske noget for dig.

I Plexus kan du komme og møde andre, der har det ligesom dig. Her kan I lære hinanden at kende i trygge, hjemlige rammer, eller du kan hygge dig nogle timer i selskab med andre.

I Plexus lægges der vægt på de ganske almindelige ting, man gør derhjemme. Der købes ind, laves mad og man spiser sammen, der spilles spil hygges og snakkes.

Gå til Plexus' hjemmeside.

Stoppestedet er et SIND (Landsforeningen for psykisk sundhed) værested, der har eksisteret siden først i 90’erne. Her er alle velkomne.

På Stoppestedet finder du en masse tilbud, som blandt andet omfatter et cafémiljø, mulighed for samtaler, fællesskab, kreativitet, musik udflugter og fester. Her tilbydes NADA (ørearkupunktur) behandling, og du kan benytte sansestole og lysterapi m.m.

Gå til Stoppestedets hjemmeside.

SPOR18 er anonym rådgivning og tilbud til Vejles unge over 18 år. Her kan du få hjælp til at tackle udfordringer som ensomhed, tristhed, angst og stress. Du får sat ord på det, der er svært og få redskaber, så du er rustet til at tackle dine problemer.

Læs mere om SPOR18 her.