SU og økonomi

Bliv klogere på økonomiske støtteordninger

Hvem kan søge om økonomisk støtte?

På denne side kan du finde oplysninger om SU, kilometerpenge til bilister samt rabat for studerende til offentlig transport.

Alle UCL’s professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser er SU-berettigede.

Det er vigtigt, du er opmærksom på, at du skal søge om SU i god tid.

På SU’s hjemmeside kan du bl.a. læse om:

 • Betingelser for at modtage SU og SU-lån.
 • Tidsfrister for at søge SU og SU-lån.
 • SU med til udlandet.
 • Særlig støtte til forældre, handicappede mv.
 • Hvordan du søger SU og ændrer dine SU-forhold.
 • Tilbagebetaling af for meget udbetalt SU.

Su.dk.

Kontakt UCL’s SU-vejledning

Såfremt du ikke finder svar på dine spørgsmål på su.dk, kan du kontakte UCL’s SU-vejledning. 

Find din SU-vejleder.

Tager du en top-up-uddannelse, kan du søge SU til sommerferien.

Du skal have modtaget et optagelsesbrev fra Nemstudie. Log ind her og find dit optagelsesbrev.

I dit optagelsesbrev vil der stå, hvornår du har mulighed for at søge SU til din Top-up-uddannelse. Du vil ikke få SU udbetalt til den 1. juli. SU for juli vil blive udbetalt 2-3 uger efter, du har søgt.

Når du søger på minSU, skal det fremgå, at du er optaget på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og din nye uddannelse skal fremgå. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vente med at søge, til det fremgår.

Kontakt UCL's SU-vejledning

Har du spørgsmål vedr. SU, er du velkommen til at kontakte UCL's SU-vejledning.

UCL's SU-vejledning.

Hvilke uddannelser giver ret til SU i sommerferien?

Herunder kan du se, hvilke erhvervsakdemiuddannelser der giver adgang til hvilke professionsbacheloruddannelser.

Pba. i produktudvikling og teknisk integration (Bachelor of Product Development and Integration Technology) kan du få adgang til via uddannelserne:

 • Automationsteknolog
 • Energiteknolog
 • El-installatør
 • VVS-installatør
 • IT-teknolog
 • Produktionsteknolog

Pba. i international hospitality management (Bachelor of International Hospitality Management) kan du få adgang til via uddannelserne:

 • Markedsføringsøkonom
 • Serviceøkonom

Sport management (Pba.) (Bachelor of Sport Management) kan du få adgang til via uddannelserne:

 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Serviceøkonom

Pba. i innovation og entrepreneurship (Bachelor of Innovation and Entrepreneurship) kan du få adgang til via uddannelserne:

 • Automationsteknolog
 • Autoteknolog
 • Byggekoordinator
 • Byggetekniker
 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • E-designer
 • El-installatør
 • Markedsføringsøkonom
 • Finansøkonom
 • Handelsøkonom
 • IT- og elektronikteknolog
 • Jordbrugsteknolog
 • Laborant
 • Logistikøkonom
 • Multimediedesigner
 • Procesteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Serviceøkonom
 • VVS-installatør

Pba. i e-handel kan du få adgang til via. uddannelserne:

 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Multimediedesigner
 • Serviceøkonom

Pba. i international handel og markedsføring (Bachelor of International Sales and Marketing Management) kan du få adgang til via uddannelserne:

 • Markedsføringsøkonom

Pba. i digital konceptudvikling (Bachelor of Digital Concept Development) kan du få adgang til via uddannelserne:

 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • E-designer
 • Multimediedesigner
 • Markedsføringsøkonom

Pba. i IT-sikkerhed kan du få adgang til via. uddannelserne:

 • Datamatiker
 • IT-teknolog
 • Automationsteknolog med netværksfag som tilvalg efter individuel vurdering

Pba. i softwareudvikling (Bachelor of Software Development) kan du få adgang til via uddannelserne:

 • Datamatiker

Pba. i webudvikling (Bachelor of Web Development) kan du få adgang til via uddannelserne:

 • Datamatiker
 • Multimediedesigner

Pba. i jordbrugsvirksomhed (Bachelor of Agricultural and Environmental Management) kan du få adgang til via uddannelserne:

 • Jordbrugsteknolog
 • Miljøteknolog

Pba. i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi (Bachelor of Chemical and Biotechnical Technology, Food Technology and Process Technology) kan du få adgang til via uddannelserne:

 • Laborant
 • Procesteknolog

Ungdomskort giver rabat på transport

På ungdomskort.dk kan du læse om dine muligheder for som studerende at få rabat til offentlig transport.

Her kan du bl.a. også læse om muligheden for at få dækket transportudgifter ifm praktikophold - Ungdomskort.dk.

Kilometerpenge til bilister

Ungdomskort.dk kan du læse om betingelserne for at kunne modtage kilometerpenge. Husk at vedlægge dokumentation fra hhv. rejseplanen.dk og krak.dk.

Skal du i praktik vedlægges desuden en vagtplan, hvoraf dine mødetider fremgår.

Ungdomskort.dk

Rejseplanen.dk

Krak.dk