Barsel

Hvis du er gravid/skal adoptere og skal på barsel, skal det registreres hos UCL, og studieforløbet efter din barselsorlov skal planlægges.

Dokumentation

Hvis du skal på barsel, skal UCL bruge dokumentation fra dig i form af fx vandrejournal, fødselsattest eller adoptionspapirer.

Kontakt studievejledningen

Når du skal på barsel, skal du kontakte studievejledningen på din uddannelse. Sammen lægger I en plan for din barselsorlov samt dit studieforløb efter barsel.

Forud for henvendelsen til studievejledningen er det en god idé at stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvornår forestiller du dig, at du vil gå på barsel?
  • Hvornår forestiller du dig, at du vil genoptage studiet efter barsel?
  • Hvordan hænger dine ønsker sammen med dit studie?

Studievejledningen.

 

SU - Økonomi under barsel

Hvis du modtager SU, skal du huske at søge fødselsklip, da du ikke er berettiget til normal støtte, når du er på barsel. 
Du kan få ekstra SU (fødselsklip), som søges via minSU på www.su.dk. Du kan søge vejledning om SU-regler på su.dk eller SU-hotline på telefonnummer 63 18 41 41, tirsdag kl. 12:00-15:00 og torsdag kl. 09:00-12:00.


Du skal oprette en sag i Studie-servicedesk servicedesk.ucl.dk vedr. SU, og vedlægge kvitteringssiden samt relevant dokumentation. UCL får ikke automatisk besked om, at du har søgt om fødselsklip.


Konsekvensen ved ikke at få søgt om SU-fødselsklip når du går på barsel er, at udbetalt Normal støtte + Lån + Supplerende SU lån til forsørger + Forsørgertillæg for enlig forsørger for den aktuelle periode kræves tilbagebetalt. Med andre ord du vil modtage et krav fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på udbetalt i den aktuelle periode.