Dispensation

Som studerende har du mulighed for at søge om dispensation i en række situationer under dit uddannelsesforløb.

Hvornår kan jeg få dispensation?

For at få dispensation kræver det normalt usædvanlige forhold så som sygdom, funktionsnedsættelse eller andre særlige omstændigheder.

Kontakt studievejledningen på din uddannelse, hvis du er i tvivl eller ønsker vejledning ift., hvordan du søger dispensation.

Studievejledningen.

Dokumentation

Din dispensationsansøgning skal altid være begrundet, og du skal vedlægge relevant dokumentation.

I de tilfælde, hvor du søger dispensation på grund af sygdom, kan du læse mere om dokumentationskrav via nedenstående link Følgeskrivelse vedr. lægeerklæring for studerende.

Hvis du søger om dispensation af andre grunde end sygdom, skal du vedlægge den dokumentation, du bedst mener kan støtte din forklaring.

Følgeskrivelse vedr. lægeerklæring for studerende.

Særligt for studerende på Seebladsgade og Boulevarden

Er du studerende på UCL Seebladsgade, Odense eller UCL Boulevarden, Vejle skal du udfylde og sende nedenstående ansøgning om dispensation til dispensation-eal@ucl.dk.

Ansøgningsskema til dispensation.

Hvornår får du svar?

Du vil modtage skriftligt svar på din dispensationsansøgning på din uddannelses-mail. I de fleste tilfælde får du svar inden for ca. 2 uger.

Din dispensation vil blive afgjort ud fra en konkret og individuel vurdering af din situation. Den baseres på de retningslinjer, der er givet fra Dispensationsudvalget på UCL, som består af prorektor, en uddannelseschef, en underviser og en studerende.