Eksamenssnyd

Eksamenssnyd kan få alvorlige konsekvenser for dig. Uanset om du bevidst eller ubevidst begår eksamenssnyd, bliver du stillet til ansvar.

Eksamenssnyd er aldrig svaret

Vi vil gerne hjælpe dig til at undgå at snyde – bevidst eller ubevidst – ved eksamen.

Eksamenssnyd kan føre til bortvisning fra uddannelsen

Konsekvenserne i forbindelse med eksamenssnyd spænder bredt. Du risikerer alt fra en advarsel til permanent bortvisning fra UCL.

Alle sager om eksamenssnyd vurderes individuelt og på den baggrund tages der stilling til hvilken konsekvens, snyden skal have.

Men hvad er eksamenssnyd?

De fleste ved, at du som studerende ikke må købe dig til en færdigfabrikeret eksamensbesvarelse eller lade din kloge kusine eller din hjælpsomme roommate løse din eksamensopgave for dig.

Men i andre situationer kan det faktisk være lidt tricky at undgå at gøre sig skyldig i eksamenssnyd. Vidste du for eksempel, at det er snyd, hvis du benytter andres tekster og teorier uden kildehenvisninger?

Nedenfor kan du se 4 kategorier af eksamenssnyd: 

Ulovlig kontakt
Du må ikke have kontakt med andre uden for ’eksamenslokalet’. Det er med andre ord eksamenssnyd, hvis du sender eller modtager en mail eller en besked ved en skriftlig stedprøve – helt uafhængigt af mailens indhold. Du må heller ikke kommunikere på SMS eller på anden måde på din telefon.

Fun fact: Vidste du, at du godt må invitere din familie eller venner med til en mundtlig online eksamen, så længe du ikke kommunikerer med dem og du informerer din underviser på forhånd.

Ikke-tilladte hjælpemidler
Hvis du ikke må benytte hjælpemidler, må du eksempelvis ikke have en formelsamling, en ordbog eller dine noter liggende ved siden af dig på bordet. Og du må heller ikke tilgå dem elektronisk. Det er eksamenssnyd, også selv om du ikke har benyttet dem.

Fun fact: Vidste du, at du gerne må kigge i dine noter helt frem til eksamen går i gang. Men når eksamen starter skal de pakkes væk i tasken. 

Plagiat
I en eksamenssituation er det plagiat, hvis du lader en tekst eller illustration fremstå, som om det er dit eget værk, men i virkeligheden ikke er det. Husk altid at markere et citat med kursis og lav en henvisning til forfatter, bog/værk og sidetal.

Fun fact: Dette gælder også, selv om du citerer dig selv fra en tidligere opgave eller din underviser, fx fra en PowerPoint. 

Medvirken
Hvis du hjælper andre med at snyde, vil det også blive betragtet som eksamenssnyd.

Ovenstående gælder også ved online eksamener.

Dit eksamensbevis skal afspejle dine kvalifikationer

Til eksamen bliver du testet i al den viden og alle de værktøjer, du har tillært dig på din uddannelse, så vi er sikre på, at du er godt klædt på til dit kommende arbejdsliv.

Hvis du snyder til eksamen, så får hverken du eller din kommende arbejdsgiver et retvisende billede af, hvad du kan bidrage med.

Nedenfor kan du læse mere om:

  • Hvad sker der, hvis du snyder?
  • Hvad gør UCL for at sikre mod eksamenssnyd?

Quiz om eksamenssnyd