Eksamenssnyd

Eksamenssnyd kan få alvorlige konsekvenser for dig. Uanset om du bevidst eller ubevidst begår eksamenssnyd, bliver du stillet til ansvar.

Eksamenssnyd er en alvorlig forseelse for dig og UCL

Vi vil gerne hjælpe dig til at undgå at snyde – bevidst eller ubevidst – ved eksamen.

Det vil vi, fordi eksamenssnyd kan have meget alvorlige konsekvenser for både dig og for UCL's omdømme.

Snyd ikke dig selv for Den Store Quiz om Eksamenssnyd

Se om du er klar til at gå snydefrit igennem eksamen. Det er egentlig ikke så svært. Men ellers kan du læse mere om, hvordan du undgår snyd her på siden.

Prøv quizzen

 

Dit eksamensbevis skal afspejle dine kvalifikationer

Eksamen er en test, hvor dine individuelle kvalifikationer i et bestemt fag bliver bedømt. Din præstation skal derfor kunne bedømmes inden for de rammer og betingelser, UCL har sat for den konkrete eksamen.

Hvis du til eksamen bevidst eller ubevidst gør noget, der giver dig bedre muligheder, end du har ret til, snyder du dig til en forkert bedømmelse.

Hvis du hjælper en anden med at opnå en uretmæssig fordel til eksamen, er der også tale om snyd.

Eksamenssnyd kan føre til bortvisning fra uddannelsen

Sanktioner ifm eksamenssnyd spænder fra en advarsel til permanent bortvisning fra UCL.

Sanktionen tildeles på baggrund af en samlet vurdering af forseelsens alvor i den konkrete sag.

Nederst på siden kan du læse mere om:

  • Eksempler på eksamenssnyd
  • Hvad sker der, hvis du snyder?
  • Hvad gør UCL for at sikre mod eksamenssnyd?

Spørgsmål og svar

At du ikke må købe dig til en færdigfabrikeret eksamensbesvarelse eller lade din kloge kusine eller din fingernemme fætter løse din eksamensopgave i dit sted, siger jo næsten sig selv. Men i andre situationer kan det faktisk være lidt tricky at undgå at gøre sig skyldig i eksamenssnyd. Vidste du for eksempel, at det er snyd, hvis du benytter andres tekster og teorier uden kildehenvisninger?

Her kan du se eksempler på, hvad du skal være opmærksom på, når du går til eksamen – og ikke vil snyde.

Ulovlig kontakt
Du må ikke have kontakt med andre uden for ’eksamenslokalet’.  Det er med andre ord eksamenssnyd, hvis du sender eller modtager en mail ved en skriftlig stedprøve – helt uafhængigt af mailens indhold. Du må heller ikke kommunikere på SMS eller på anden måde på din telefon.

Ikke-tilladte hjælpemidler
Hvis du ikke må benytte hjælpemidler, må du ikke have eksempelvis en formelsamling eller en ordbog ved siden af dig - eller tilgå dem elektronisk. Det er eksamenssnyd, også selv om du ikke har benyttet dem.

Plagiat
I en eksamenssituation er det plagiat, hvis du lader en tekst eller illustration fremstå, som om det er dit eget værk, men i virkeligheden ikke er det. Husk ALTID korrekt kreditering og kildeangivelse, sådan som din underviser har fortalt dig det en million gange.

Det gælder i øvrigt også dine egne tidligere opgaver. 

Medvirken
Hvis du medvirker til, at andre kan snyde, vil det også blive betragtet som eksamenssnyd. 

Og HUSK! Hvis du er det mindste i tvivl om du er på vej ud på gale veje, så spørg din underviser eller din vejleder. Og spørg nu hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Dine familie og venner vil helt sikkert blives skuffet over dig, hvis du snyder. Men det er ikke det hele.

Hvis det bliver opdaget, at du snyder under en eksamen, kan du blive bortvist fra eksamen, og du vil have brugt et prøveforsøg.

Hvis der er tale om alvorlig eller gentagende snyd, kan du blive bortvist fra din uddannelse.

 

Eksamensvagter
Når der afholdes online skriftlige prøver på UCL, skal du gå til eksamen via din computer. Hvis du skulle til eksamen på campus, så ville der være fysiske eksamensvagter, som holder øje med, at alt går rigtig til. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre i coronatiden, så derfor har vi digitale eksamensvagter.

De digitale eksamensvagter kan holde øje med de studerende, der er til eksamen via deres webcam. Det er også eksamensvagten, som foretager identifikation af studerende, før eksamen går i gang.

Hvis du er tvivl om noget under eksamen, kan du kontakte eksamensvagten. Der vil også være en it-supporter og en studieadministrativ medarbejder, som kan hjælpe med svar på spørgsmål under eksamen.

Plagiatkontrol
UCL benytter et program til at kontrollere for plagiat i skriftlige eksamensbesvarelser. Programmet scanner hele teksten igennem og ser, hvor der er sammenfald med andre tekster i en enorm database. 

Er du i tvivl, så spørg
Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med eksamen og eksamensnyd, så spørg din underviser, din vejleder eller eksamensvagten.