Merit

Du har mulighed for at søge om merit. Det kan du gøre på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele.

Hvad skal jeg gøre, når jeg vil søge om merit?

UCL godkender i hvert enkelt tilfælde, eller også sker godkendelsen på baggrund af regler i studieordningen.

Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Får du merit for dele af uddannelsen, kan du ikke deltage i undervisningen, ligesom du ikke kan gå til prøven. På dit eksamensbevis vil prøven optræde som ”meriteret”. Hvis det er muligt, bliver karakteren overført.

Hvis du ønsker at søge om merit, skal du kontakte studievejledningen på din uddannelse.

Særligt for studerende på Niels Bohrs Allé, Vestre Engvej, Stationsvej og Klostervænget

Er du studerende på UCL på Niels Bohrs Allé (Odense), Vestre Engvej (Vejle), Stationsvej (Jelling) eller Klostervænget (Svendborg) og søger du merit, efter du er startet på uddannelsen, skal du kontakte en studievejleder for vejledning.

UCL skal have følgende fra dig, når du søger om merit:

  • En begrundet ansøgning.
  • En vedhæftet studieordning eller fagplaner (eller links til disse) for tidligere beståede fag.
  • En karakterudskrift eller et eksamensbevis for tidligere beståede fag.
  • Dokumentation for erhvervserfaring eller lign.

Studievejledning.

Særligt for studerende på Seebladsgade og Boulevarden

Er du studerende på UCL Seebladsgade, Odense eller UCL Boulevarden, Vejle, og søger du merit, efter du er startet på uddannelsen, skal du udfylde et merit ansøgningsskema, som også skal underskrives af en studievejleder på din uddannelse.

UCL skal have følgende fra dig, når du søger om merit:

  • Ansøgningsskema til meritvurdering.
  • En vedhæftet studieordning eller fagplaner (eller links til disse) for tidligere beståede fag.
  • En karakterudskrift eller et eksamensbevis for tidligere beståede fag.

Studievejledningen.