Ordensregler

Fælles regler fremmer godt studie- og arbejdsmiljø

Respekt for hinanden er vigtigt

Normer for samvær og opførsel

UCL ønsker at fremme et godt studie- og arbejdsmiljø. Vi tror på, at det bedst lykkes, hvis vi hjælper hinanden med at overholde nogle fælles regler.

Derfor har UCL udarbejdet et sæt ordensregler, kaldet ”Normer for samvær og opførsel”. Reglementet indeholder information om UCL´s rygepolitik samt UCL´s holdning til alkoholindtagelse, mobning og chikane, datasikkerhed, cykelparkering og meget mere.

Normer for samvær og opførsel hos UCL. 

Kodeks om online studieaktiviteter.

UCL har desuden udarbejdet en vejledning til studerende vedrørende sexisme og seksuelle krænkelser.

Sexisme og seksuelle krænkelser, vejledning.

Studerende på sundhedsuddannelserne, som måtte opleve seksuelle krænkelser under et klinikophold i Region Syddanmark, opfordres til at følge den procedure, der er aftalt med uddannelsesinstitutionerne:

Fælles forståelsespapir – seksuelle krænkelser
Træk grænsen plakat 

Tag altid fat i din uddannelsesleder eller din studievejleder, hvis du oplever at UCL’s ordensregler bliver overtrådt, eller hvis du føler dig chikaneret.

Konsekvenser ved overtrædelse af ordensregler

Herunder ser du i oversigtsform UCL's muligheder for at sanktionere overtrædelse af ordensreglerne. Den fulde ordlyd af sanktionstrappen med tilhørende forklaring kan findes i 'Normer for samvær og opførsel':

Strafbare handlinger politianmeldes

UCL forbeholder sig - ud over de nævnte sanktionsmuligheder - retten til at indgive politianmeldelse mod studerende i de tilfælde, hvor der er mistanke om egentlige strafbare handlinger efter Straffeloven eller speciallovgivning om våben, stoffer, persondata m.v.