Orlov

Hvis du ønsker at søge om orlov, skal du kontakte en studievejleder på din uddannelse. Sammen lægger I en plan for din orlov samt dit studieforløb efter orloven.

Hvornår kan jeg søge orlov?

Du kan fx søge om orlov pga arbejde eller indkaldelse til værnepligt.

Du kan herudover søge orlov fra uddannelsen af personlige årsager, men først når du har bestået prøverne efter første studieår.

Du kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisning og prøver inden for den uddannelse, hvorfra du har orlov. Du har heller ikke ret til SU i orlovsperioden, jo mindre din orlov er begrundet i barsel eller adoption.

Orlov skal registreres hos UCL

Hvis du ønsker at søge om orlov under dit studie på UCL, skal det registreres hos UCL. Studieforløbet efter din orlov skal planlægges.

Hvornår skal jeg afslutte min orlov?

Afhængig af hvilken uddannelse du er på, vil der være en maksimum længde for, hvor lang din orlov kan være. Din orlov slutter altid ved udgangen af et semester, altså enten den 31. januar eller 31. juli, så du er klar til at genoptage din uddannelse i det efterfølgende semester.

Kontakt studievejledningen

Hvis du har spørgsmål vedr. orlov, skal du kontakte studievejledningen på din uddannelse.

Studievejledningen.

Studerende fra Boulevarden og Seebladsgade skal udfylde denne orlovsansøgning