Overflytning

Hvis du ønsker at blive overflyttet til en uddannelse på en anden uddannelsesinstitution end UCL, skal du være opmærksom på, at du aktivt skal kontakte uddannelsesinstitutionen for at høre, om det er muligt.

Hvornår kan jeg søge om overflytning?

Du kan søge om overflytning til en anden uddannelsesinstitution, når du har bestået studieelementer, der svarer til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den nye institution.

Du kan kun overflyttes, hvis der er en ledig studieplads på den institution, du vil overflyttes til.

Overflytning mellem uddannelsessteder sker altid ved enten modul- eller semesterstart.

Hvad skal jeg gøre for at blive overflyttet?

Du skal kontakte det uddannelsessted, du ønsker at søge om overflytning til for at høre om dine muligheder for overflytning. Du får brug for din studiejournal, som dokumenterer dine beståede prøver. Den kan du få ved at kontakte Studieservicedesk på UCL.

Såfremt du får tilbudt en studieplads på en anden institution, skal du huske at udmelde dig hos UCL, når du har fået bekræftelse på overflytning til det nye uddannelsessted. Som studerende er du selv ansvarlig for at orientere dit gamle uddannelsessted om overflytningen. Du skal give besked via studieservicedesk.

Din SU bliver stoppet fra dit nuværende uddannelsessted og du skal ansøge på ny hos dit nye uddannelsessted.

Dispensation ved usædvanlige forhold

Såfremt du ikke har bestået prøverne svarende til første studieår, og såfremt der foreligger usædvanlige forhold, kan UCL dispensere fra kravet om, at studieelementer svarende til første studieår skal være bestået.

Usædvanlige forhold kan være alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie eller omgangskreds, skilsmisse, force majeure eller lignende forhold.

Et særligt forhold vil typisk være noget udefrakommende og uberegneligt, og noget der er uafhængigt af din vilje.

Et særligt forhold har du som hovedregel ikke kunnet tage højde for, da du blev optaget på UCL. I udgangspunktet er geografiske forhold ikke et usædvanligt forhold.

Hvis du ønsker at søge dispensation til overflytning inden for første studieår, skal du kontakte studievejledningen på din uddannelse med henblik på vejledning.

For studerende på Niels Bohrs Allé, Vestre Engvej, Klostervænget og Stationsvej

Hvis du er studerende på Niels Bohrs Allé (Odense), Klostervænget (Svendborg), Stationsvej (Jelling) eller Vestre Engvej (Vejle) og har en aftale på plads om overflytning, skal du give Studieadministrationen besked herom. Det gør du ved at oprette en sag i Studie-servicedesk.

For studerende på Seebladsgade og Boulevarden

Hvis du er studerende på Seebladsgade (Odense) eller Boulevarden (Vejle) og har en aftale på plads om overflytning, skal du kontakte studievejledningen på din uddannelse.

Studievejledning.