Forsikring

Få styr på dine forsikringer inden du rejser.

Forsikringer og udlandsophold

Det er vigtigt, at du sørger for at have de rigtige forsikringer, inden du tager på udlandsophold.

Der er overordnet 3 forskellige slags forsikringer, du bør være opmærksom på. Se mere længere nede på siden.

Sille Jee Kongshøj Johannsen International Konsulent

Forsikringer

Udlandsophold i EU/EØS lande

Hvis du skal på udlandsophold i et EU eller EØS land, så skal du som minimum være i besiddelse af det blå EU-sygesikringsbevis, som dækker dig på lige fod med borgerne i det respektive land. Dette betyder, at hvis der f.eks. er brugerbetaling, så skal du også betale dette.

Da der er begrænsninger i dækningen (f.eks. i forhold til hjemtransport, som ikke dækkes af det blå sygesikringskort), bør du overveje at supplere med en privat sygeforsikring.

Udlandsophold uden for EU/EØS landene

Hvis du skal på udlandsophold til et land, der ikke er en del af EU eller EØS, så anbefaler vi, at du tegner en privat sygeforsikring.

Studieophold

Hvis du skal på studieophold i udlandet, så anbefaler vi, at du tegner en ansvarsforsikring, men for mange uddannelsesretninger er det ikke et krav.

Praktikophold

Tjek om du har en forsikring via din respektive fagforening, der dækker dette område. Hvis ikke, så må du og din internationale koordinator sikre jer, at værtsinstitutionen har ”liability insurance”, der kan inkludere dig, imens du er på udlandsophold. Hvis du skal i praktik i udlandet og søger et Erasmus+ legat, så er ansvarsforsikring et krav. Du vil i så fald modtage nærmere information.

Studieophold

Du anbefales at tegne en ulykkesforsikring, hvis du skal på studieophold i udlandet, men det er dog ikke et krav.

Praktikophold

Hvis du som studerende skal i praktik i udlandet og modtager Erasmus+ midler til forløbet, så skal du have en heltidsulykkesforsikring, der dækker i tilfælde af skader, du kan blive påført i udlandet. Du vil i så fald modtage nærmere information. Sørg endvidere for, at forsikringen også dækker ulykker opstået under praktiktiden.

Hvis du har spørgsmål omkring forsikring, så er du velkommen til at kontakte Internationalt Team.