Sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke kan gennemføre din uddannelse på normeret tid, skal det registreres hos UCL.

Sygdom som forlænger din uddannelse

Du skal kontakte studievejledningen på din uddannelse, hvis du pga sygdom ikke kan gennemføre din uddannelse på normeret tid.

Sammen lægger I en plan for din sygeperiode samt dit studieforløb efter sygdom.

Du vil blive vejledt til at fremlægge dokumentation for din sygdom i form af en lægeerklæring. Læs mere om lægeerklæring i nedenstående link.

Vejledning til studerende om lægefaglig dokumentation.

Sygdom i forbindelse med prøver

Hvis du bliver syg i forbindelse med en prøve/et prøveforløb, kan du gå til sygeprøve, når denne afvikles på din uddannelse.

Læs mere om sygdom i forbindelse med prøver under afsnittet Prøver.

Prøver - professionhøjskoleuddannelserne.

Prøver - erhvervsakademiuddannelserne.

Sygdom i forbindelse med Forudsætningskrav for at gå til prøver

Hvis du bliver syg i forbindelse med en obligatorisk læringsaktivitet, som ifølge din studieordning er en forudsætning for at gå til prøve, fx deltagelsespligt, mødepligt, afleveringsopgave, virksomhedsbesøg, praktikophold m.v., kan du blive bedt om at fremvise dokumentation for sygdom eller usædvanlige forhold.

Det betyder dog ikke, at du er fritaget fra aktiviteten. Det betyder blot, at du må aftale med uddannelsen, hvornår og hvordan du så kan opfylde forudsætningskravet på et senere tidspunkt, idet forudsætningen stadig skal være opfyldt, for at du kan gå til prøve.

Sygdom og tillæg af SU-klip

Udformning og indhold af lægeerklæringen er af stor betydning for, om du er berettiget til tillæg af SU-klip under sygdom.

Når du er forsinket en periode, hvor du modtager SU, kan du søge om tillæg af klip på grund af sygdom. Du bedes i den forbindelse læse SU’s vejledning ”Du er forsinket”.

Du er forsinket (vejledning fra SU).

Vejledning om SU ved sygdom

Særligt for studerende på Niels Bohrs Allé, Vestre Engvej, Klostervænget og Stationsvej

Er du studerende på UCL Niels Bohrs Allé (Odense), UCL Klostervænget (Svendborg), UCL Stationsvej (Jelling) eller UCL Vestre Engvej (Vejle), kan du få vejledning vedr SU via UCL’s SU-Hotline på telefonnummer 63 18 41 41, tirsdag-torsdag kl. 13-15.

Særligt for studerende på Seebladsgade og Boulevarden

Er du studerende på UCL Seebladsgade (Odense), kan du få vejledning vedr SU på telefonnummer 65 43 45 50 mandag-onsdag kl. 9-12.

Er du studerende på UCL Boulevarden (Vejle), kan du få vejledning vedr SU på telefonnummer 65 43 48 83 mandag kl. 12-15 samt onsdag og fredag kl. 9-11.30.