Ansøgning praktikophold i udlandet

For dig der vil opleve verden gennem et praktikophold i udlandet.

Hvordan kommer jeg i praktik i udlandet?

Ansøgningsprocessen for praktikophold i udlandet varierer afhængigt af hvilken uddannelse, du læser på UCL.

Du finder ansøgningsprocesserne længere nede på siden.

 

 

 

Kontakt Internationalt team

Sille Jee Kongshøj Johannsen International Konsulent
Christina Højsgaard Madsen International Chefkonsulent

Ansøgningsproces trin for trin - for uddannelser inden for Erhverv

Det første du skal gøre er at:

  • Søge information, mindst 6 måneder før du skal afsted, om praktikmulighederne på din uddannelse. Kontakt din praktikvejleder for at få information om praktikophold
  • Undersøge hvad din uddannelse hedder på engelsk.
  • Undersøge hvor lang tid et potentielt praktikophold skal vare ifølge din uddannelses studieordning.

Hvis du ønsker en færdigpakke, hvor praktikpladsen bliver fundet for dig imod betaling, så kan du med fordel kontakte Studysea.

Uanset hvor du skal hen, skal du udfylde et obligatorisk online ansøgningsskema, som automatisk tilgår din internationale koordinator/praktikkoordinator og Internationalt team på UCL.

  • Du skal drøfte læringsmålene med din praktikvejleder og få hans/hendes godkendelse. Hvert uddannelsesområde har en international koordinator/praktikkoordinator. Du kan læse mere om læringsmålene og godkendelsesprocessen længere nede på siden under 'Praktikaftale & Learning Agreement'.
  • Vær endvidere opmærksom på, at hvis dit udlandsophold er en kombination af studieophold og praktik, så skal du anvende online ansøgningsskemaet for praktikophold i udlandet.

Du kan søge Erasmus+ eller Nordplus stipendium gennem ansøgningsskemaet til praktikophold i udlandet.

Onlineansøgningsskema for praktikophold i udlandet.

Hjælp til udfyldning af ansøgningsskema.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for praktikophold er løbende, men du skal senest ansøge halvanden måned før, din praktik starter. Vi anbefaler, at du begynder tidligere, hvis din praktikvært er bekræftet.

Når du har indsendt din ansøgning, vil du straks få en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Nogle uger efter du har ansøgt, vil du modtage svar på, om dit praktikophold er godkendt.

Du skal selv ansøge om dit praktikophold hos praktikværten i udlandet efter deres anvisning. Hvis du vil have hjælp til dit personlige brev og CV, kan du kontakte Karrierevejledningen og booke en tid.

Praktikaftalen er en aftale mellem dig, UCL og praktikværten, og du er selv ansvarlig for at udfylde en elektronisk praktikaftale, som er grundlaget for at modtage merit.

Hvis du modtager støtte via Erasmus+ eller Nordplus, så er det yderligere et krav, at der udarbejdes en Learning Agreement mellem dig, UCL og praktikværten. Den omhandler læringsmål, som du skal opfylde under dit praktikophold. Det er din praktikvejleder og dig selv, som udfylder en Learning Agreement.

Din praktikvejleder godkender din Learning Agreement. Det er dit eget ansvar at sende din Learning Agreement til praktikværten efterfølgende.

Learning agreement.

Guide: How to fill in your Learning agreement

Efter endt ophold skal du sørge for at modtage dokumentation fra din praktikvært på, at du har gennemført dit praktikophold. Du vil få tilsendt en skabelon for et Certificate of Attendance, som du kan udfylde og bede din praktikvært underskrive. Du skal derefter sende dokumentationen til din internationale koordinator eller praktikkoordinator, så du kan få merit for dit praktikophold.

Hvis du modtager et Erasmus+ eller Nordplus legat, vil der være yderligere dokumenter, som skal udfyldes. Det er dit ansvar at få afleveret de korrekte dokumenter rettidigt – både før og efter studieopholdet, som krævet. Internationalt team sender de relevante dokumenter til dig.

Denne afgørelse kan som udgangspunkt ikke påklages. Det skyldes, at der er tale om en skønsmæssig afgørelse.

Du kan dog klage til Styrelsen for Forskning og Uddannelse i henhold til LEP-bekendtgørelsens § 22, hvis der er tale om retlige mangler.

Det kan f.eks. være fejl i sagsbehandlingen, inddragelse af usaglige hensyn, inhabilitet eller overskridelse af lovbestemte tidsfrister.

Hvis du ønsker at klage over retlige mangler, skal du sende din klage senest 2 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Du skal sende din retlige klage til Internationalt Team i Studieservice: international@ucl.dk

Hvis du har spørgsmål angående ovenstående procedure, er du velkommen til at kontakte din internationale koordinator, din praktikkoordinator eller Internationalt team.