Ansøgning studieophold

For dig der vil opleve verden gennem et studieophold i udlandet.

Hvordan kommer jeg på studieophold i udlandet?

Et studieophold i udlandet er en oplevelse for livet. Det er dog vigtigt, at du forstår, at et studieophold i udlandet hvor du læser fag, kræver forberedelse fra din side. Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at støtte dig i den proces.

Bliv klogere på ansøgningsprocessen nedenfor.

Kontakt Internationalt Team

Sille Jee Kongshøj Johannsen International Konsulent
Christina Højsgaard Madsen International Chefkonsulent

Ansøgningsprocessen for studieophold i udlandet

Det første du skal gøre er at:

  • Søge information, mindst 6 måneder før ansøgningsfristen udløber, om vores partnerinstitutioner, eller den uddannelsesinstitution du selv vælger (Free mover), og undersøge om de tilbyder fag inden for dit uddannelsesområde.
  • Tale med din internationale koordinator på din uddannelse om dine muligheder hos de tre uddannelsesinstitutioner (3 prioriteter), hvor du kunne tænke dig at studere.
  • Undersøge om institutionen, du vil læse på, tilbyder de faglige kurser, du har brug for, inden du sender din ansøgning. Det er endvidere en fordel, at du gør dig bekendt med din uddannelses navn på engelsk.
  • Undersøge hvornår den pågældende partnerinstitution har ansøgningsfrist, da vi skal nominere dig hos vores partner inden deres egen ansøgningsfrist. Denne information fremgår eventuelt på vores partnermap, men vær opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at undersøge, at denne deadline er korrekt. Hvis du er Free mover, så er nomineringsprocessen ikke gældende for dig.

Du ansøger om studieophold i udlandet ved at udfylde et obligatorisk online ansøgningsskema, som automatisk tilgår din internationale koordinator og Internationalt Team på UCL.

  • Før du udfylder ansøgningsskemaet, skal du drøfte fagmatchet (dine foretrukne kurser) med din internationale koordinator og få hans/hendes godkendelse, hvilket betyder, at du har bestået dine eksamener hidtil, og at opholdet kan give fuld merit. Hvert uddannelsesområde har en international koordinator. Du kan læse mere om fagmatchet og godkendelsesprocessen længere nede på sitet under 'Learning Agreement'.
  • Hvis du vælger at studere ved en af vores partnerinstitutioner, skal du vælge tre forskellige institutioner - nummer et som dit foretrukne valg. Den interne konkurrence kan være meget høj. Derfor er det vigtigt, at du ansøger om alle tre prioriteter. Hvis vi ikke kan imødekomme din første prioritet, og du ikke har andre, vil vi ikke kunne hjælpe dig med at komme til udlandet. Prioriterede ønsker kan ikke indsendes, efter ansøgningen er sendt.
  • Vær endvidere opmærksom på, at hvis dit udlandsophold er en kombination af studieophold og praktik, så skal du anvende online ansøgningsskemaet for praktikophold i udlandet.

Online ansøgningsskema.

Vejledning til udfyldning af ansøgningsskema.

Du kan søge Erasmus+ eller Nordplus stipendium gennem ansøgningsskemaet til studieophold i udlandet.

Hvis du er Free mover, skal du stadig udfylde vores online ansøgningsskema, men du angiver kun den ene uddannelsesinstitution, du ønsker at studere ved.

Ansøgningsfrister

  • 1. oktober (for forårssemestret)
  • 1. april (for efterårssemestret)

Vær obs på tidligere frister

Husk at nogle uddannelsesinstitutioner, især uden for EU, har tidligere nomineringsfrister og ansøgningsfrister. Det er dit ansvar at holde styr på det og ansøge internt i UCL inden partnerinstitutionens nomineringsfrist. Vi skal senest have modtaget din ansøgning 2 uger før nomineringsfristen nævnt i partnermap. Tjek gerne vores partnermap for hjælp.

Når du har indsendt din ansøgning, vil du automatisk få en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Efter ansøgningsfristen, ca. 2-3 uger senere, vil du modtage et svar.

Hvis du har ansøgt om udlandsophold hos en partnerinstitution, modtager du en nominerings e-mail fra Internationalt Team, som du skal acceptere inden for 48 timer for at blive nomineret til partnerinstitutionen.

Internationalt Team nominerer dig efterfølgende til partnerinstitutionen. Det betyder, at partnerinstitutionen reserverer en plads til dig, men bemærk venligst at pladsen ikke er garanteret. Derefter skal du ansøge direkte om de faglige kurser på det universitet, som du er blevet nomineret til.

I tilfælde af for få pladser hos partneren i forhold til ansøgere, tildeler vi pladserne efter kriteriet karaktergennemsnit.

Vores partnerinstitutioner har en ansøgningsfrist.

Det betyder, at du skal sende en ansøgning til dem efter Internationalt team har nomineret dig (se afsnit 4).

Den pågældende partnerinstitution vil kontakte dig via e-mail og sende dig yderligere oplysninger om ansøgningen.

Du skal udfylde en Learning Agreement, uanset om du skal på udlandsophold som Free mover eller hos en partnerinstitution.

Learning Agreement er en aftale mellem dig, UCL og værtsinstitutionen.

Den omhandler fag og ECTS, som du skal følge og bestå på værtsinstitutionen for at få merit hos UCL. Det er din internationale koordinator og dig, som udfylder en Learning Agreement.

Din internationale koordinator godkender din Learning Agreement, dvs. de fag du skal læse. Det er dit eget ansvar at sende din Learning Agreement til værtsinstitutionen efterfølgende.

Learning Agreement (Erasmus studies)

Learning Agreement (Bilateral Studies/Freemover Studies)

Efter endt ophold skal du sørge for at modtage dokumentation (Transcript of Records) fra værtsinstitutionen.

Du skal derefter sende Transcript of Records til Internationalt Team (international@ucl.dk), så du kan få merit.

Hvis du modtager et Erasmus+ eller Nordplus legat, vil der være yderligere dokumenter, som skal udfyldes.

Det er dit ansvar at få afleveret de korrekte dokumenter rettidigt – både før og efter studieopholdet, som krævet. Internationalt Team sender de relevante dokumenter til dig.

 

Denne afgørelse kan som udgangspunkt ikke påklages. Det skyldes, at der er tale om en skønsmæssig afgørelse.

Du kan dog klage til Styrelsen for Forskning og Uddannelse i henhold til LEP-bekendtgørelsens § 22, hvis der er tale om retlige mangler.

Det kan f.eks. være fejl i sagsbehandlingen, inddragelse af usaglige hensyn, inhabilitet eller overskridelse af lovbestemte tidsfrister.

Hvis du ønsker at klage over retlige mangler, skal du sende din klage senest 2 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Du skal sende din retlige klage til Internationalt Team i Studieservice: international@ucl.dk

Hvis du har spørgsmål angående ovenstående procedure, er du velkommen til at kontakte din internationale koordinator eller Internationalt Team på international@ucl.dk.

Christina Højsgaard Madsen International Chefkonsulent
Sille Jee Kongshøj Johannsen International Konsulent