Økonomi

Få styr på økonomien inden du skal til udlandet.

Bliv klogere på dine muligheder

Hvis du skal på udlandsophold og er berettiget til at modtage SU, kan du stadig modtage SU støtte under din tid i udlandet, så længe dit ophold giver merit. Du har derudover mulighed for at søge forskellige stipendier afhængig af, hvor du skal hen, hvor lang tid dit udlandsophold varer, og om du skal på studieophold eller praktikophold.

Studieophold i udlandet

Hvis du skal på studieophold i udlandet, har du som studerende på UCL mulighed for ansøge om et stipendium, primært hvis du skal læse ved en af vores partnerinstitutioner (se vores partnermap), men også hvis du skal studere på en uddannelsesinstitution, UCL ikke samarbejder med. Fordelen ved at studere ved en af vores partnerinstitutioner er, at du ikke skal betale studieafgift, og at vi hjælper dig med ansøgningen af stipendie.

Læs mere om økonomi under studieophold længere nede på siden.

Praktikophold i udlandet

Du kan ansøge om et stipendie via programmerne Erasmus+ eller Nordplus, hvis du som studerende på UCL skal på praktikophold i et EU/EØS land eller på Grønland eller Færøerne.

Læs mere om økonomi under praktikophold længere nede på siden.

Sille Jee Kongshøj Johannsen International Konsulent
Christina Højsgaard Madsen International Chefkonsulent

Økonomi under studieophold i udlandet

UCL samarbejder med forskellige uddannelsesinstitutioner via programmerne Erasmus+ og Nordplus. Programmerne giver tilskud til udlandsophold i et EU/EØS land eller på Grønland eller Færøerne. Internationalt Team kan vejlede dig om, hvordan du søger stipendier via disse programmer. Vær opmærksom på, at det er kun muligt at modtage støtte via én af støtteordningerne nedenfor.

Erasmus+ studieophold

Nordplus studieophold

Hvis du ønsker at læse ved en uddannelsesinstitution, som vi ikke samarbejder med, så skal du måske betale studieafgift. Hvis det er tilfældet, så kan du søge om et udlandsstipendium til dækning af dele af eller hele studieafgiften. Du skal dog være SU-berettiget for at gøre brug af denne mulighed.

Udlandsstipendium.

Nordea-fondens legat til udlandsophold  

Nordea-fonden uddeler årligt op til 3 mio. kr. i legater til professionsbachelorstuderende, der tager en del af deres uddannelse i udlandet. Der er to årlige ansøgningsfrister: 15. april og 15. oktober.

Legatet skal understøtte, at den studerende kan rejse ud i verden og tage en del af sin uddannelse med henblik på at:

 • Tilegne sig faglige kvalifikationer, der ikke kan fås på uddannelsesinstitutionen i Danmark
 • Få globalt udsyn, lære at begå sig internationalt og arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund
 • Få gode og spændende oplevelser og erfaringer med sig i livet

For at komme i betragtning til et legat skal opholdet bl.a. opfylde følgende kriterier:

 • Opholdet skal omfatte undervisning eller praktik i udlandet i en sammenhængende periode af mindst tre måneder. For de sundhedsfaglige uddannelser accepteres dog ophold på mindst 10 uger, såfremt opholdet udløser minimum 15 ECTS-point.
 • Under udlandsopholdet skal du være tilknyttet en uddannelsesinstitution eller et praktiksted.
 • Undervisningen/praktikken skal være en integreret del af et dansk uddannelsesforløb og godkendelse i form af merit eller tilsvarende fra din danske uddannelsesinstitution skal dokumenteres.
 • Du skal have afsluttet mindst et år af din professionsbacheloruddannelse inden påbegyndelsen af det udlandsophold, du søger om støtte til. Er første år ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, kan et eventuelt legat først udbetales, når du fremsender dokumentation for dette.

Læs mere og søg på nordeafonden.dk/legater eller besøg os på Facebook: www.facebook.com/nordeafonden.legat

 

Lærerstandens Brandforsikringslegat

Du kan ansøge om et legat på 10.000 kroner til dit udlandsophold fra Lærerstandens Brandforsikring, hvis du har en studieforsikring ved Lærerstandens Brandforsikring, Bauta forsikring eller Runa Forsikring. Det er et krav at forsikringen er på plads i et af de 3 nævnte selskaber, ellers kan du IKKE ansøge om legatet.

UCL får hvert år 5 legater a 10.000 kroner.

Du kan søge legatet, hvis du med dit udlandsophold gerne vil blive dygtigere til dit fagområde og hvis du har ambitioner om at få globalt udsyn, lære at begå dig internationalt og arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund.

Læs nærmere her.

Du søger om legatet ved at indsende ansøgningsskemaet samt nødvendige bilag til international@ucl.dk senest den 15. maj 2021. Legaterne vil blive uddelt inden udgangen af juni måned. Du skal som normalt, også ansøge om dit udlandsophold i MoveOn.

Hvis du er en af de 5 legatmodtagere, så er det et krav, at du senest tre måneder efter endt ophold sender Lærerstandens Brandforsikring en beskrivelse af dine nye erfaringer og faglige udvikling.

Kriterier for at ansøge

Er du kvalificeret til at søge et legat?

 • Du kan ansøge om legat, hvis du er studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL), er studieaktiv og dit udlandsophold begynder i efteråret 2021, i perioden 01.08.2021-01.12.2021.
 • Udlandsopholdet skal omfatte undervisning eller praktik i udlandet i en sammenhængende periode på mindst tre måneder. For de sundhedsfaglige uddannelser accepteres dog ophold på mindst 8 uger, såfremt opholdet udløser minimum 10 ECTS-point.
 • Du skal have afsluttet mindst et år af din uddannelse inden påbegyndelsen af det udlandsophold, du søger om støtte til.
 • Under udlandsopholdet skal du være tilknyttet en uddannelsesinstitution eller et praktiksted.
 • Undervisningen/praktikken skal være en integreret del af din uddannelse på UCL og der skal foreligge en forhåndsgodkendelse på merit i en Learning Agreement eller i Praktikportalen.
 • Dit udlandsophold må ikke være afsluttet inden ansøgningsfristen.
 • Du må som udgangspunkt ikke være berettiget til løn under praktikophold. Du må gerne modtage SU.
 • Du må ikke tidligere have modtaget et legat til et udlandsophold fra Lærerstandens Brandforsikring.

Vurdering af ansøgninger

Vi laver en samlet vurdering af hver enkelt ansøgning. Vi kigger på ansøgers faglige formål og personlige motivation for udlandsopholdet samt på budget og karakterudskrift.

I vurderingen af ansøgningerne prioriteres studerende, der tager på udlandsophold til lande, der ligger uden for EU/EØS.  

Ansøgningsskema

Du finder ansøgningsskemaet her. 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Cristina Lerche på international@ucl.dk