Økonomi

Få styr på økonomien inden du skal til udlandet.

Bliv klogere på dine muligheder

Hvis du skal på udlandsophold og er berettiget til at modtage SU, kan du stadig modtage SU støtte under din tid i udlandet, så længe dit ophold giver merit. Du har derudover mulighed for at søge forskellige stipendier afhængig af, hvor du skal hen, hvor lang tid dit udlandsophold varer, og om du skal på studieophold eller praktikophold.

Studieophold i udlandet

Hvis du skal på studieophold i udlandet, har du som studerende på UCL mulighed for ansøge om et stipendium, primært hvis du skal læse ved en af vores partnerinstitutioner (se vores partnermap), men også hvis du skal studere på en uddannelsesinstitution, UCL ikke samarbejder med. Fordelen ved at studere ved en af vores partnerinstitutioner er, at du ikke skal betale studieafgift, og at vi hjælper dig med ansøgningen af stipendie.

Læs mere om økonomi under studieophold længere nede på siden.

Praktikophold i udlandet

Du kan ansøge om et stipendie via programmerne Erasmus+ eller Nordplus, hvis du som studerende på UCL skal på praktikophold i et EU/EØS land eller på Grønland eller Færøerne.

Læs mere om økonomi under praktikophold længere nede på siden.

Sille Jee Kongshøj Johannsen International Konsulent
Christina Højsgaard Madsen International Chefkonsulent

Økonomi under studieophold i udlandet

UCL samarbejder med forskellige uddannelsesinstitutioner via programmerne Erasmus+ og Nordplus. Programmerne giver tilskud til udlandsophold i et EU/EØS land eller på Grønland eller Færøerne. Internationalt Team kan vejlede dig om, hvordan du søger stipendier via disse programmer. Vær opmærksom på, at det er kun muligt at modtage støtte via én af støtteordningerne nedenfor.

Erasmus+ studieophold

Nordplus studieophold

Hvis du ønsker at læse ved en uddannelsesinstitution, som vi ikke samarbejder med, så skal du måske betale studieafgift. Hvis det er tilfældet, så kan du søge om et udlandsstipendium til dækning af dele af eller hele studieafgiften. Du skal dog være SU-berettiget for at gøre brug af denne mulighed.

Udlandsstipendium.

Nordea-fondens legat til udlandsophold  

Nordea-fonden uddeler årligt op til 3 mio. kr. i legater til professionsbachelorstuderende, der tager en del af deres uddannelse i udlandet. Der er to årlige ansøgningsfrister: 15. april og 15. oktober.

Legatet skal understøtte, at den studerende kan rejse ud i verden og tage en del af sin uddannelse med henblik på at:

  • Tilegne sig faglige kvalifikationer, der ikke kan fås på uddannelsesinstitutionen i Danmark
  • Få globalt udsyn, lære at begå sig internationalt og arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund
  • Få gode og spændende oplevelser og erfaringer med sig i livet

For at komme i betragtning til et legat skal opholdet bl.a. opfylde følgende kriterier:

  • Opholdet skal omfatte undervisning eller praktik i udlandet i en sammenhængende periode af mindst tre måneder. For de sundhedsfaglige uddannelser accepteres dog ophold på mindst 10 uger, såfremt opholdet udløser minimum 15 ECTS-point.
  • Under udlandsopholdet skal du være tilknyttet en uddannelsesinstitution eller et praktiksted.
  • Undervisningen/praktikken skal være en integreret del af et dansk uddannelsesforløb og godkendelse i form af merit eller tilsvarende fra din danske uddannelsesinstitution skal dokumenteres.
  • Du skal have afsluttet mindst et år af din professionsbacheloruddannelse inden påbegyndelsen af det udlandsophold, du søger om støtte til. Er første år ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, kan et eventuelt legat først udbetales, når du fremsender dokumentation for dette.

Læs mere og søg på nordeafonden.dk/legater eller besøg os på Facebook: www.facebook.com/nordeafonden.legat

Legat på kr. 10.000 til studerendes udlandsophold

I samarbejde med Lærerstandens Brandforsikring uddeles tre legater á kr. 10.000 til studerende, som skal på studie- eller praktikophold i udlandet.
Forudsætningen for at du kan modtage legatet, er at du fuldtidsstuderende på UCL og har et studiemedlemsskab af Lærerstandens Brandforsikring.

Derudover er der følgende kriterier:

  • Udlandsopholdet skal have en varighed på minimum tre måneder.
  • Den internationale koordinator ved din uddannelse skal have godkendt udlandsopholdet.

Prioritering af ansøgere:
Ansøgere som ikke modtager stipendier fra Erasmus+ eller Nordplus vil blive prioriteret.
Ansøgere som kan dokumentere forventede udgifter til visumansøgning, obligatorisk lægeundersøgelse og/eller vaccinationer relateret til udlandsopholdet, som overstiger kr. 2.000, blive prioriteret.
Den motiverede ansøgning vil tages i betragtning ved udvælgelsen af legatmodtagere.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

1. Udfyldt og underskrevet ansøgningsskema

2. Motiveret ansøgning på maksimalt én A4 side

3. Budget med estimerede udgifter relateret til udlandsopholdet.

Ansøgningsprocedure:
Pga. Corona pandemien afventer vi nærmere information omkring legater for 2021.

Kontakt:
Hvis du har spørgsmål vedr. legatet er du velkommen til at kontakte Cristina Lerche, Internationalt Team på e-mail: czlh@ucl.dk.