Erasmus+ praktikophold

Tag i praktik i udlandet med Erasmus+ stipendie.

Hvordan søger jeg stipendiet?

Hvis du ønsker at tage i praktik i et EU eller EØS land, som en del af din uddannelse, så kan du søge om et Erasmus+ stipendium.

Læs mere længere nede på siden. Du kan med fordel også se på praktikbrochuren fra Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Om Erasmus+ praktikophold

 • For at komme af sted med Erasmus+ stipendie, skal du være indskrevet som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Du skal have studeret mindst et år, før du tager af sted.
 • Praktikopholdet skal vare mellem 2 og 12 måneder.
 • Praktikopholdet skal give merit i forhold til din uddannelses studieordning.
 • Du kan deltage i maksimalt 12 måneders studie- og/eller praktikophold i alt under dit studie på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Praktikpladsen skal være lokaliseret i et af de lande der dækkes af Erasmus+ programmet.
 • Du forpligtiger dig til at udfylde, indhente og aflevere de obligatoriske Erasmus+ dokumenter til Internationalt team. Du skal også have ansøgt i MoveOn og om Erasmus legatet, inden dit praktikophold begynder i udlandet. Hvis du ikke gør dette, så kan UCL desværre ikke udbetale dig dit Erasmus+ legat.
 • Du forpligter dig til at informere om typen af din mobilitet (fysisk, online eller en blanding) og eventuelle og ændringer efter dette, da det kan have påvirkning på dit Erasmus+ stipendie.

I tilfælde af for få Erasmus+ midler/Nordplus midler i forhold til antal ansøgere, tildeler vi legater efter følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

 • Studerende, der tidligere har været på Erasmus+ eller Nordplus ophold, vil blive nedprioriteret.
 • Studerende, der skal på praktikophold i eget hjemland, vil blive nedprioriteret.
 • Studerende, der indsender en online ansøgning uden navn på praktikvært eller som ansøger senere end 1 1/2 måned før praktikopholdet finder sted, vil blive nedprioriteret.

Stipendiet udgør EURO 420-470 pr. måned (2019/2020 takst) i det antal måneder, som er obligatorisk jf. din uddannelses studieordning eller som du aftaler med din internationale koordinator på din uddannelse.

Destinationslandet er afgørende for, hvor høj din månedlige Erasmus+ sats er. Satsen er højere, når du tager til et land med højere leveomkostninger som f.eks. Norge. Satsen er derimod lavere, når du tager til et land med relativt lave leveomkostninger som f.eks. Polen.

Stipendiet udbetales som udgangspunkt via NemKonto og vi bruger dit CPR-nummer til udbetalingen. Det er vigtigt at din danske bank konto er knyttet til NemKonto. I din MoveOn ansøgning kan du dog angive, hvis du ikke har en dansk bankkonto under dit udlandsophold. I så fald beder vi dig om dine internationale bankoplysninger.

Der udbetales 80% af stipendiets beløb før opholdets start, og de sidste 20% udbetales, når opholdet er afsluttet, og alle de nødvendige dokumenter er afleveret. Du får information vedr. de nødvendige dokumenter via e-mail.

Du søger stipendiet i forbindelse med din online ansøgning om praktikophold i udlandet.

Ansøgningsfristen for stipendie til praktikophold er løbende, men du skal senest ansøge halvanden måned før din praktik starter. Vi anbefaler, at du begynder før, hvis din praktikvært er bekræftet.

Hvis du ansøger, inden du har fundet din praktikplads i udlandet, så skal du kontakte din praktikkoordinator eller praktikvejleder, så snart du har fundet en praktikplads. Du vil modtage en mail fra Internationalt team, om du har fået stipendiet eller ej.

Hvis du får stipendiet, så vil Internationalt team sende dig yderligere dokumenter via e-mail, der skal udfyldes, inden du tager afsted.

Du har mulighed for at komme på praktikophold i udlandet, efter du er dimitteret fra UCL, så længe du ansøger om udlandsopholdet i løbet af det sidste år på din uddannelse. Det er derfor muligt at få 12 måneders støtte igennem Erasmus+ (herfra trækkes det antal måneder, du allerede har modtaget støtte via Erasmus+) på betingelse af, at du:

 • søger støtten, før du er færdiguddannet.
 • har en praktikaftale med alle dokumenter underskrevet senest den dag, du får dit eksamensbevis.
 • følger de normale Erasmus krav for praktikophold
 • dokumenterer at du eller din arbejdsgiver har tegnet både en ansvars- og ulykkesforsikring, der dækker dig i arbejdstiden.

Erasmus+ dækker følgende lande:

Bulgarien, Belgien, Cypern, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Erasmus+ lægger særlig vægt på at hjælpe studerende med fysiske, mentale eller helbredsmæssige forhold, som ikke kan deltage i Erasmus+ ophold uden ekstra økonomisk støtte. Det er derfor muligt for studerende med særlige behov at søge ekstra støtte ud over det sædvanlige Erasmus+ legat.

Du kan blandt andet være berettiget til ekstra støtte i forbindelse med din Erasmus+ mobilitet på følgende områder: Tilpasset bolig, rejseassistance, lægeassistance, forskelligt udstyr, tilpasning af undervisningsmateriale, en ledsager, mv. Du har også mulighed for at forhøje din månedlige sats, hvis du skal have dit barn med.

Hvis du ønsker at søge om et Erasmus+ stipendium for studerende med særlige behov, skal du under din forberedelse til dit Erasmus+ ophold lave en beskrivelse af de behov og forventede ekstra udgifter, du har pga. dine særlige behov. Du kan endvidere kontakte Internationalt team for at få hjælp til at udfylde Erasmus+ ansøgningsskemaet for studerende med særlige behov.

Du skal være opmærksom på, at hvis du tager hjem før tid og dermed afbryder dit Erasmus+ ophold, så skal du ALTID tilbagebetale HELE dit Erasmus legat, uanset hvilke udgifter, du allerede har haft.

Kun i særlige tilfælde, pga force majeure, kan du beholde legatet. Force majeure karakteriseres som "an unforeseeable exceptional situation or event beyond the participant's control and not attributable to error or negligence on his/her part".