Erasmus+ studieophold

Tag på studieophold med Erasmus+ stipendie.

Hvordan søger jeg stipendiet?

Du kan søge et Erasmus+ stipendium, hvis du ønsker at læse ved en uddannelsesinstitution i EU eller EØS, som UCL samarbejder med.

Læs mere længere nede på siden.

Om Erasmus+ studieophold

  • For at komme af sted, skal du skal være indskrevet som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
  • Du skal have studeret mindst et år, før du tager af sted.
  • Studieopholdet skal vare mellem 3-12 måneder.
  • Studieopholdet skal give merit på din uddannelse og må ikke være studietidsforlængende.
  • Du kan deltage i op til 12 måneders studie- og/eller praktikophold i alt under dit studie på UCL.
  • Studieopholdet skal finde sted hos én af vores Erasmus partnere. Du finder vores partnere på vores partnermap.
  • Du forpligtiger dig til at udfylde, indhente og aflevere de obligatoriske Erasmus+ dokumenter til Internationalt Team. Hvis du ikke gør dette, så kan UCL desværre ikke udbetale dig dit Erasmus+ legat. Du kan ikke få Erasmus+ legat, hvis du ansøger efter deadline 1. april og 1. oktober.
  • Du forpligter dig til at informere om typen af din mobilitet (fysisk, online eller en blanding) og eventuelle og ændringer efter dette, da det kan have påvirkning på dit Erasmus+ stipendie.

I tilfælde af for få Erasmus+ midler/Nordplus midler i forhold til antal ansøgere, tildeler vi legater efter følgende kriterie: Studerende, der tidligere har været på Erasmus+ eller Nordplus ophold, vil blive nedprioriteret.

Stipendiet udgør EURO 320-370 pr. måned, alt efter modtagerland (2019/2021 takst).

Stipendiet udbetales som udgangspunkt via NemKonto og vi bruger dit CPR-nummer til udbetalingen. Det er vigtigt at din danske bank konto er knyttet til NemKonto. I din MoveOn ansøgning kan du dog angive, hvis du ikke har en dansk bankkonto under dit udlandsophold. I så fald beder vi dig om dine internationale bankoplysninger.

Der udbetales 80% af stipendiets beløb før opholdets start, og de sidste 20% udbetales, når opholdet er afsluttet, og alle de nødvendige dokumenter er afleveret. Du får information vedr. de nødvendige dokumenter via e-mail.

Du søger stipendiet i forbindelse med din online ansøgning om studieophold i udlandet.

Ansøgningsfristen for et Erasmus+ stipendium er:

  • Efterårssemester: 1. april
  • Forårssemester: 1. oktober

Du vil modtage en mail fra Internationalt Team, om du har fået stipendiet eller ej.

Hvis du får stipendiet, så vil Internationalt Team sende dig yderligere dokumenter via e-mail, der skal udfyldes, inden du tager afsted.

Du kan finde en liste over vores Erasmus+ partnere via vores partnermap.

Erasmus+ lægger særlig vægt på at hjælpe studerende med fysiske, mentale eller helbredsmæssige forhold, som ikke kan deltage i Erasmus+ ophold uden ekstra økonomisk støtte. Det er derfor muligt for studerende med særlige behov at søge ekstra støtte ud over det sædvanlige Erasmus+ legat.

Du kan blandt andet være berettiget til ekstra støtte i forbindelse med din Erasmus+ mobilitet på følgende områder: Tilpasset bolig, rejseassistance, lægeassistance, forskelligt udstyr, tilpasning af undervisningsmateriale, en ledsager, mv. Du har også mulighed for at forhøje din månedlige sats, hvis du skal have dit barn med.

Hvis du ønsker at søge om et Erasmus+ stipendium for studerende med særlige behov, skal du under din forberedelse til dit Erasmus+ ophold lave en beskrivelse af de behov og forventede ekstra udgifter, du har pga. dine særlige behov.

Du kan endvidere kontakte Internationalt Team for at få hjælp til at udfylde Erasmus+ ansøgningsskemaet for studerende med særlige behov.

Du skal være opmærksom på, at hvis du tager hjem før tid og dermed afbryder dit Erasmus+ ophold, så skal du ALTID tilbagebetale HELE dit Erasmus legat, uanset hvilke udgifter, du allerede har haft.

Kun i særlige tilfælde, pga force majeure, kan du beholde legatet. Force majeure karakteriseres som "an unforeseeable exceptional situation or event beyond the participant's control and not attributable to error or negligence on his/her part".