Udlandsstipendium

Tag afsted med udlandsstipendium.

Hvordan søger jeg stipendiet?

Hvis du går og drømmer om at studere på en videregående uddannelsesinstitution, der ikke er en del af vores partnermap, og du samtidigt er SU-berettiget, så kan du søge om et udlandsstipendium, hvis du skal betale studieafgift.

Hvad er et udlandsstipendium?

Et udlandsstipendium svarer til det tilskud, den danske stat giver til en tilsvarende uddannelse i Danmark, og stipendiet er ment til at betale dele af eller hele studieafgiften, som den udenlandske institution kræver. Hvis studieafgiften er højere end stipendiets beløb, så kan du vælge enten selv at betale det resterende beløb eller ansøge om et udlandsstudielån.

Krav

Udlandsstipendier gives kun til meritgivende studieophold eller hele kandidatuddannelser. Du skal derfor selv sørge for at:

  • Dit danske uddannelsessted vil give dig fuld merit for opholdet.
  • Have mindst 1 SU- klip/slutlånsrate, når du begynder opholdet.
  • Søge om optagelse og blive optaget på uddannelsesinstitutionen.
  • Sikre dig at uddannelsesinstitutionen kan findes på Fast Track-listen.

Du kan i alt få 2 års udlandsstipendium.

Få gode råd og lær mere om udlandsstipendier og diverse krav på su.dk.

Andre legater

Du kan som studerende yderligere søge forskellige legater til dit udlandsophold. Læs mere om diverse legater og de fonde som tilbyder dem.