Udmeldelse

Det er en stor beslutning at melde sig ud fra en uddannelse. Derfor er det altid en god idé at vende dine overvejelser med andre - herunder også en studievejleder på din uddannelse.

Snak med din studievejleder, inden du beslutter dig

Går du med overvejelser om at melde dig ud af din uddannelse, er det altid en god idé at kontakte en studievejleder på din uddannelse og få en uforpligtende samtale om dine tanker og overvejelser, inden du melder dig ud.

Måske kan du i fællesskab med studievejlederen finde en anden løsning, som passer dig bedre.

Ønsker du efter samtalen med studievejlederen fortsat at afbryde din uddannelse uden at færdiggøre den, er der nogle forhold, du skal være opmærksom på.

Din udmeldelse er gældende fra den dato, du melder dig ud.

Du kan få dokumentation for eventuelt beståede fag ved at kontakte Studieservice.

Hvis du ikke har indleveret/sendt dit studiekort og evt. lånte materialer, beder vi dig gøre dette snarest.

Studievejledningen.

Udmeldelse

Du kan melde dig ud af din uddannelse ved at oprette en sag i Studie-servicedesk.

Adgang til informationer i 30 dage

Ved afbrud har du i 30 dage fuld adgang til UCLs netværk og diverse services - herunder din UCL-mail, Google drev, praktikportal, ITSlearning mv.

Hvis du disse steder har information, du ønsker at hente, eller orientere dig i - fx studiejournal, materiale fra undervisningen, pensumlister, opgaver mv. - skal det ske inden for de 30 dage fra studieophør.

Specielt for Google Drev skal du være opmærksom på muligheden for backup. Se mere om Google Takeout.

I forhold til eventuel genindskrivning på et senere tidspunkt, er det relevant at du får din studiejournal med dig. Den kan du rekvirere hos studieservice indenfor de førnævnte 30 dage.


UCL er ikke forpligtet til at kunne genfinde dét til dig, som du har haft adgang til, eller gemt, hvis du senere har brug for dette til fx videreuddannelse eller arbejde.

Genindskrivning

Fortryder du, at du har udmeldt dig, og ønsker du at blive genindskrevet på den samme uddannelse, kan du tidligst søge om genindskrivning 5 måneder efter, at du har meldt dig ud af uddannelsen.

Du kan læse mere om genindskrivning på ucl.dk under den videregående uddannelse, du ønsker at blive genindskrevet på.

Uddannelser.