Vejledning

Find vej til de forskellige vejledningstilbud på UCL

Få netop den vejledning du har brug for

Under dit studie på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan der opstå behov for vejledning omkring dit studie, om personlige forhold der påvirker dit studie, eller vejledning om støttemuligheder der kan hjælpe dig gennem studiet.

Studievejledning

Har du brug for at komme i kontakt med din studievejleder?
Læs mere og find din studievejleder her

SPS-vejledning

Har du brug for at høre om muligheden for at få Special Pædagogisk Støtte (SPS)?
Læs mere og find din SPS-vejleder her

SU-vejledning

Har du spørgsmål til din SU?
Læs mere og find din SU-vejledere her.

Karrierevejledning

Har du spørgsmål til praktik og job?
Læs mere og find din karrierevejleder her.
Bemærk at dette tilbud kun gælder studerende på Seebladsgade og Boulevarden. 

Vejledningsformer og tilbud

På UCL's campusser i Seebladsgade og på Boulevarden arbejder studievejledningen med tre forskellige former for studievejledning, som du kan læse mere om herunder.

Den individuelle vejledning

Tager udgangspunkt i den enkelte studerendes forudsætninger og behov, og kan eksempelvis indeholde følgende elementer:

 • information/vejledning om uddannelsen – herunder tilbud om indslusningssamtale
 • information om uddannelsens enkelte elementer – eksempelvis praktikforløb
 • information om jobfunktioner og aktuel beskæftigelsessituation
 • information/vejledning til personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, herunder hjælp til at søge Specialpædagogiske Støtte (SPS)
 • gennemførelsesvejledning herunder tilbud om vejledningssamtale til studerende, hvor der er en formodning om ophør på uddannelsen
 • vejledning til studerende, der er dumpet til semestrets prøver

Den kollektive vejledning

Indeholder vejledning der er fælles for alle studerende, og kan for eksempel indeholde følgende elementer:

 • orientering om uddannelsens mål, opbygning og delelementer – eksempelvis studieordningen 
 • information om speciale-, hovedopgave- og praktikforløb
 • orientering om Statens Uddannelsesstøtte (SU), Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og specialpædagogisk støtte (SPS)
 • orientering om PC-ordning
 • information om prøvernes indhold og forløb
 • workshops i studieteknik og rapportskrivning

Den gruppevise vejledning

Tager udgangspunkt i faglig og pædagogisk vejledning, og kan blandt andet indeholde følgende elementer:

 • vejledning i forbindelse med projektarbejde
 • vejledning fra et tilknyttet mentorkorps, der består af undervisere, 'ældre' studerende og erhvervsrepræsentanter

 

Har du eller din gruppe brug for vejledning?
Find din studievejleder her.

Er du studerende på UCL’s campusser i Vejle og Jelling, har du mulighed for at få en samtale med UCL’s studenterpræst Anders Michael Grønfeldt.

Der er mulighed for at få en enkelt samtale eller fortsætte samtalerne over et længere forløb.

Selvom studietiden for de fleste er en tid med venskaber og personlig og faglig udvikling, kan det også blive en periode i livet, hvor kravene vokser én over hovedet. Der kan opstå frygt for, at man ikke slår til, eller der kan opstå uforudsete hændelser som f.eks. sygdom og dødsfald i familien. Du kan tale med studenterpræsten om alt det, der gør studietiden ekstra svær for dig.   

Kontakt

Anders kommer rundt på alle tre campusser i Vejle og Jelling. Vil du gerne have en samtale, kan du lave en aftale med Anders på amgr@km.dk eller på tlf.: 61 20 18 48.