Vikarbanker

På denne side finder du en liste over vikarjobbanker i kommunerne i vores region. Du kan søge vikarjob, hvis du ønsker at hjælpe under coronakrisen.

Corona-assistance

Corona Epidemien i Danmark giver os lige nu udfordringer, som vi sammen skal løse. Derfor søger vi borgere, der med kort varsel kan blive ansat i kommunen i en midlertidig stilling. På den måde kan vi sikre, at der fortsat er hjælp til de borgere, der har brug for det, under corona epidemien.

Vi har brug for dig

Vi har brug for alle med en sundhedsfaglig uddannelse – også pensionister og sygeplejestuderende - til at styrke vores nødberedskab på Social- og Sundhedsområdet.

Vi får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med ny Coronavirus.

Vi får brug for flere fagpersoner fx pensionerede læger, tidligere sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget, hvis coronavirussen for alvor får fat.

Corona-assistance til Langeland Kommune

Langeland Kommune har sat alle kræfter ind på at blive parat til håndteringen af den store plejeopgave, som udbruddet af coronavirus forventes at medføre. Det kommunale sundhedsberedskab er klar til at løse opgaven, men kan få brug for ekstra arbejdskraft i den kommende tid.

Vi kan få brug for din hjælp

Vi forventer at få brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft for at komme igennem den aktuelle situation, vi lige nu står overfor med COVID-19.

Coronavirussen har fat.

Vi får brug for flere fagpersoner fx pensionerede læger, tidligere sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget.

Meld dig til Jobbanken

Vi har brug for flere hænder til vores ældreområde i Svendborg Kommune. Du kan hjælpe. I de kommende uger forventer vi, at få flere borgere hjem fra sygehusene.
Vi får udfordringer med flere sygemeldte medarbejdere – selv om vi p.t. har færre sygemeldinger end normalt. Vi skal passe coronapatienter.

Derfor opretter Svendborg Kommune en Jobbank. Så hvis nogle borgere med en sundhedsfaglig baggrund, tidligere studerende, tidligere ansatte ønsker at hjælpe i nødberedskabet, tager vi gerne imod en hjælpende hånd.
I kan kontakte Janne Ditlevsen

Kontaktoplysninger

Janne Ditlevsen

Telefon: +45 2488 6857

Mail: janne.ditlevsen@svendborg.dk