Lene Kullen Hansen

Praktikant

Lene læser en kandidat i pædagogik på Syddansk Universitet. Som et led i uddannelsen er hun pt. i praktik som forskningsassistent i Inklusion og hverdagsliv.

Lene er oprindeligt uddannet pædagog og har i 15 år arbejdet med udsatte unge på kanten af samfundet i forskellig socialpædagogisk regi. Fokus har været at støtte unge i deres udvikling, identitetsarbejde og videre vej frem mod et selvstændigt voksenliv.

Hun er optaget af unges hverdagsliv og vej frem mod voksenlivet specielt med fokus på,

hvordan velfærdssamfundets institutioner og fagprofessionelle kan være med til at fremme unges handle- og mulighedshorisonter.

Som en del sin praktik deltager Lene i et forskningsprojekt, der undersøger unges perspektiver på deltagelse i FGU-Uddannelse.

Lene Kullen Hansen Praktikant

Forskningsemner: