Forskningscirkel: Professionelle kompetencer i samarbejdet med forældre til børn med handicap

Forskningscirklens parter

Adjunkter, lektorer, professionelle og forskere er gået sammen i en forskningscirkel om at skabe viden, som kan bruges af praksis såvel som pædagogiske og socialfaglige grund- og efter- og videreuddannelser.

I et samspil mellem praksis, forskning og undervisning sætter FC fokus på samarbejdet med forældrene som en professionel kompetence såvel som den organisatorisk ramme, som betinger de muligheder, som professionelle har i deres arbejde.

Vi vil indsamle viden og gennemføre praksisnær forskning.

De tre perspektiver for arbejdet er:

1) Hvordan kan et fokus på professionel selvregulering styrke undervisningen på UCL samt understøtte professionelles handlemuligheder?

2) Hvordan kan et fokus på rammer og organisatoriske tiltag styrke undervisningen på UCL samt understøtte professionelles handlemuligheder?

3) Hvilke konflikter, dilemmaer og muligheder skaber brug af samarbejdsmodeller?

Læs mere om projektet på UC Viden