Inddragelse og deltagelse af børn med handicap i socialt og pædagogisk arbejde

Tværprofessionelt samarbejde skal samle viden om handicap og bedre trivsel

Samarbejde mellem to forskningsprogrammer i Anvendt Velfærdsforskning: Inklusion og Hverdags liv samt Kommunal Forvaltning og Praksis. I projektet undersøges hvordan socialrådgivere og pædagoger i arbejdet, der vedrører børn med handicap og deres familier, betinger børnenes aktuelle og fremadrettede muligheder for at være aktive medborgere. Forskningsprojektet har til formål at tilvejebringe empirisk baseret viden om det ”social- og pædagogfaglige betingelseslandskab”, som børn med handicap har for at udvikle deres handlemuligheder i netop deres særlige sociale situation.

 Projektet har tre hovedspørgsmål

  1. Hvordan er inddragelsespraksis, som er målrettet børn med handicap, betinget af socialrådgivernes daglige sagsbehandlingsarbejde?
  2. I forhold til inddragelsespraksis — hvilke forhold begrænser sagsbehandlingsarbejdet set fra socialrådgivernes perspektiv?
  3. Hvordan er børn med handicap konstrueret og positioneret som deltagere i forhold til sagsbehandlingsprocedurer?

Læs mere om projektet på UC Viden