Koordinering som socialfaglige kompetence

Samarbejdsforhold

Projektet er etableret i et samarbejde mellem professionelle fra tre forskellige velfærdsinstitutioner (Specialrådgivningen for Småbørn, Odense Kommune, Børne og Ungepsykiatrien, Odense Universitetshospital og Børne- og Ungeforvaltningen, Handicaprådgivningen, Middelfart Kommune) og en forsker fra University College Lillebælt.

I projektet undersøges koordinering som en socialfaglige kompetence i arbejdet som vedrører udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap.

Med afsæt i en praksisforskningstilgang er projektet defineret i et samspil mellem praktikeren og forskeren og de tre hovedspørgsmål er:

1) Hvordan socialrådgivere definerer begrebet koordinering

2) Hvordan socialrådgiverne ’gør’ koordinering i praksis og

3)  Hvilke kompetencer, som bringes i anvendelse.