Industriel digitalisering

Vi arbejder inden for industriel digitalisering med forsknings- og udviklingsprojekter der har fokus på at implementere ny teknologi og optimere forretning og produktion med digitale teknologier. Herunder er udfordringer med implementering et vigtigt fokus.

Virtuel og virkelighed sammen

Den viden vi frembringer skal kunne bruges i erhvervslivet – gerne lokalt. Og derfor tager vores projekter ofte udgangspunkt i samarbejdet med virksomheder, hvor mulighederne for at gøre brug af eksempelvis kunstig intelligens, XR – altså den ”udvidede virkelighed”, hvor det virtuelle og reelle sammenblandes eller kunstig intelligens afprøves, justeres og følges.
Det kan eksempelvis være, hvordan man i transportsektoren omlægger fra diesel til el-drift og dermed bevæger sig mod en grønnere forretningsmodel.

Som en del af industriel digitalisering arbejder vi også med udvikling af avancerede og intelligente automationssystemer herunder med en bred vifte af robot- og visionsteknologier.

Laboratoriers muligheder

Som arbejdsmetode benytter vi ofte en eksperimentel tilgang med afprøvning i et laboratorium. Laboratorier giver mulighed for at udvikle og teste brug- og anvendelsesmuligheder af ny teknologi, og vi inviterer jævnligt virksomheder indenfor til at afprøve de forandrings- og forbedringspotentialer, som ny teknologi indeholder.

Hensigten er at løfte de digitale kompetencer og inspirere virksomheder til at medvirke i den digitale udvikling. Heri ligger store muligheder for at forbedre konkurrencevilkår, omsætning og evnen til at handle hurtigt på nye betingelser.

Gry Høngsmark Knudsen Forskningschef for Anvendt forskning erhverv