Praktik (10 ECTS) og danske valgfag (20 ECTS) for nordiske studerende

Semester Programme

Mulige Kombinationer

Social Education/Pædagoguddannelsen tilbyder nordiske studerende et semester ophold med praktik (10 ECTS) og studie/teori (20 ECTS) til 30 ECTS i alt.

Hvis du vælger dette forløb, vil du starte dit ophold med praktik i et børnehus (en dansk vuggestue og/eller børnehave) og bagefter tage 2 danske valgfag (Modul 14 og Modul 18) à 10 ECTS hvert.

Undervisningen foregår på dansk.

Målgruppe

Pædagogstuderende – Early Childhood Education – med specialisering inden for småbørnspædagogik (børn i alder 1 – 5 år) fra Nordiske lande, undervisning foregår på dansk, evt. med engelsk i nogle sammenhænge/situationer.

Semesteropholdet passer godt med Barnehagelærerutdanningen fra Norge. Det kan også være relevant for studerende i Barnevernspedagogutdanning.

Teoridelen af opholdet passer også godt med Förskollärarprogrammet fra Sverige, dog skal man være opmærksom på at praktikdelen foregår i danske børnehaver.

Formål

Modul 14 og 18 er den danske pædagoguddannelses 2 valgfrie moduler, eller valgfrie kompetenceområder. Modulerne giver dig som studerende mulighed for at tone din uddannelse inden for ét kompetenceområde.

Som udvekslingsstuderende ved Pædagoguddannelsen på UCL kan du vælge mellem 3 kompetenceområder:

 1. Kulturmøde og interkulturalitet, eller
 2. Sundhedsfremme og bevægelse, eller
 3. Natur og udeliv.

Læs mere om de 3 kompetenceområder under Course Description

 

Heather Johannsen International Coordinator
Agnete Lyngbye Kramme Head of Studies, Social Education

Undervisningsmetoder  

Studieaktiviteterne består af en vekselvirkning mellem oplæg (også fra eksterne oplægsholdere), diskussioner, praktisk arbejde og/eller praktiske øvelser, individuelt arbejde, studiegruppearbejde og evt.  ekskursioner.

Afhængig af hvilket kombination af modul 14 + 18 du har valgt er der specifikke metoder koblet på disse.

Se evt. Course Description for neden.

Betingelser

For at gennemføre modulet og opnå et certifikat skal den studerende:

 • Møde op til og deltage aktivt i undervisning, gruppearbejde og ekskursioner
 • Modtage og give varierende former feedback fra uddannelsesfaglige medarbejdere og medstuderende i forbindelse med de løbende studieaktiviteter, fremlæggelser og studieøvelser, og
 • Gennemføre opgaver/øvelser frem til prøven, og
 • Deltage i og gennemføre prøven.

Særlige forhold med hensyn til den studerendes helbred og fysiske tilstand kan være gældende.

Studerende med ikke ren straffeattest vil ikke blive optaget.

Studieafgift

Ikke relevant for EU/EØS-studerende og udvekslingsstuderende fra partnerinstitutioner, alle andre studerende skal betale. Send i så fald en e-mail til international@ucl.dk for at høre mere.

Aktivitet 1

Navn

Praktik i et børnehus (en dansk vuggestue og/eller børnehave)

Periode

1 September 2022 - 7 Oktober 2022

ECTS

10

Workload

Mellem 25 – 30 arbejdstimer per uge i en dansk børnehave

Beskrivelse og læringsmål

Venligst referer til praktikbeskrivelsen for udvekslingsstuderende.

 

Aktivitet 2

Navn

Modul 14 + Modul 18

Periode

10 Oktober 2022 - 31 Januar 2023

ECTS

10 + 10 (20 i alt)

Beskrivelse og læringsmål

Du skal vælge valgfag i en af de 3 kompetenceområder vi tilbyder nordiske udvekslingsstuderende under pædagoguddannelsen:

 • Kulturmøde og interkulturalitet
 • Sundhedsfremme og bevægelse
 • Natur og udeliv

Du kan læse mere om de enkelte kompetenceområder og deres læringsmål på dette link.

 

Du skal indikere i din online ansøgning hvilket kompetenceområde du ønsker at følge ved at vælge en af følgende:

 • Praktik (10 ECTS) og danske valgfag (20 ECTS) for nordiske studerende: Kulturmøde og interkulturalitet
 • Praktik (10 ECTS) og danske valgfag (20 ECTS) for nordiske studerende: Natur og udeliv
 • Praktik (10 ECTS) og danske valgfag (20 ECTS) for nordiske studerende: Sundhedsfremme og bevægelse

Både modulgodkendelsen i modul 14 og modulprøven i modul 18 tager udgangspunkt i en præsentationsportfolio.

Modul 14 og 18 leder frem til kompetencemålsprøve med ekstern censur.