Fra studie til job

Påbegynd din karriererejse hos UCL og bliv klædt på til arbejdsmarkedet allerede under studiet.

UCL Karriereklar

UCL Karriereklar er en model, der fokuserer på alle de elementer, du møder gennem din uddannelse. Her er der tale om obligatoriske og frivillige elementer, der alle har til formål, at gøre dig klar til at møde arbejdsmarkedet med succes.

Du vil gennem webinarer, events, workshops og små kurser kunne sikre dig, at du har styr på fx dine kompetencer i relation til arbejdsmarkedet,
at dit CV er lige i øjet og du ved hvordan en jobsamtale kan forløbe, og at du kender og kan relatere til de forskellige typer, du kan møde på en
arbejdsplads.

Din faglighed er afgørende for en god uddannelse, men samtidigt er det essentielt, at du kan omsætte denne faglighed til praksis. Det gør du fx gennem praktik på uddannelsen. Undervejs bliver du bevist om både personlige og faglige kompetencer, hvilket styrker dig som person, og styrker dig i den konkurrence du møder, når dit arbejdsliv begynder.

Anne-Sophie Schmidt Karrierevejleder
Dennis Færch Broch Dimittend- og karrierekonsulent
Morten Jung Lassen Karrierevejleder
Karriererejse: fra studie til job

Employability er et begreb, der grundlæggende dækker over et individs evne til at begå sig på arbejdsmarkeder. Det nærmeste vi kan komme det på dansk er arbejdsmarkedsparat. Med andre ord: din evne til at finde et job, finde information om arbejdsmarkedet samt begå dig på dette gennem livet.

UCL har fokus på at skabe de bedste forudsætninger for at styrke din karriererejse og sikre dig høj employability. Vores ambition er, at vi klæder dig på både fagligt og personligt i forhold til at give dig en forståelse for, hvordan du kommer i beskæftigelse og bruger dine ressourcer optimalt. Alle de elementer, du møder på din studierejse, har relevans ift. din succes på arbejdsmarkedet.

Begivenheder og digitale værktøjer