Skole

Skoleområdet

Den 19. marts 2024 indgik folkeskoleforligskredsen aftalen:

Folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse.   

Med aftalen får de ældste elever mere valgfrihed, og den enkelte skole og skolebestyrelse får mere indflydelse.  

Aftalen indeholder 33 konkrete initiativer, og her på siden vil du løbende finde inspiration til det videre arbejde. I første omgang har vi valgt 4 tematikker ud.  

Book et indledende møde med Ditte

Kontakt Ditte Frandsen

Områdeansvarlig for Skoleområdet  

Tlf.: 24 67 40 79  - dlff@ucl.dk 

Folkeskoleudspil

Den 19. marts 2024 indgik folkeskoleforligskredsen aftalen:

Folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse.   

Med aftalen får de ældste elever mere valgfrihed, og den enkelte skole og skolebestyrelse får mere indflydelse.  

Aftalen indeholder 33 konkrete initiativer, og her på siden vil du løbende finde inspiration til det videre arbejde. I første omgang har vi valgt 4 tematikker ud.  

I Folkeskoleaftalen er det besluttet, de detaljerede læreplaner fra Fælles Mål skal erstattes af nye, enklere planer for fagenes indhold.  

 

Forskningschef Thomas Illum Hansen, leder af Center for Anvendt Skoleforskning på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er blevet udpeget til den ekspertgruppe, der skal være med til at tilrettelægge fagfornyelsen og udviklingen af nye læreplaner i folkeskolen.  

De nye læreplaner får navnet Folkeskolens Fagplaner og vil erstatte de nuværende læreplaner, Fælles Mål, som har været kritiseret for at være alt for detaljerede i deres angivelse af, hvad eleverne specifikt skal lære. Det format, som ekspertgruppen skal foreslå, skal være enklere og understøtte, at folkeskolens formål og fagenes indhold er omdrejningspunktet for undervisningen. 

Læs mere om ekspertgruppen her 

I Folkeskoleaftalen er det besluttet:

  • at teknologiforståelse integreres i udvalgte eksisterende fag i 1. til 9. klasse og udbydes som et nyt femte toårigt praktisk/musisk valgfag i udskolingen i 7.-8. eller 8.-9. klasse.
  • at teknologiforståelse som valgfag i 7.-8. klasse afsluttes med en prøve, som det også er tilfældet for de øvrige praktiske/musiske valgfag.

UCL tilbyder et bredt udvalg af kompetenceforløb, kurser og uddannelser, der understøtter teknologiforståelse i undervisningen. Disse forløb er designet til at ruste lærere med de nødvendige færdigheder, forståelser og viden til at integrere teknologi på en meningsfuld måde i undervisningen, og dermed styrke elevernes digitale kompetencer og læring.  

Diplommoduler  

Læring og didaktisk design

Pædagogisk IT og digitale læringsformer 

Projekter  

RobotFyn: Projekt om at styrke alle lærere og elever på Fyn og øernes kendskab til robotter, teknologi og programmering:  RobotFyn

KompeTEK: Makerspace som læringslaboratorie – skabe kreative og inspirerende læringsrum for analoge og digitale teknologier for 14 skoler i Fredericia Kommune  

Netværk 

Netværk for lærere: Landsdækkende netværk for teknologiforståelse ledet af CFU  

Indhold

Indhold

PPR

PPR

Personer

Christoffer

 

Gry

 

Thilde

Skoleledelse

Indhold: skoleledelsens rolle i folkeskoleudspillet...

Link til webinar+kort intro

Vi skræddersyr til jer

Kompetenceudvikling kan tilrettelægges på mange måder. Nedenfor finder du eksempler på forskellige muligheder, men det endelige design udarbejdes altid på baggrund af en konkret dialog. Vi skræddersyr forløbende, så de altid passer bedst muligt til den enkelte kommune og skoles strategi og praksis.

Modul fra diplomuddannelse

Modul fra diplomuddannelse 

Et diplommodul har sædvanligvis et omfang på 5 eller 10 ECTS-point. Det er typisk tale om 8-10 undervisningsdage. 

I kan vælge at sende enkelt-personer på moduler udbudt af UCL. I kan også vælge at tone et modul til lokale forhold, til en udvalgt gruppe af medarbejdere.

Fagspecifikt kursus

Et fagspecifikt kursus bygger på udvalgte læringsmål fra diplommoduler. De har typisk et omfang på mellem 30 og 120 timer.  

Der er ikke adgangskrav eller krav om eksamen. Der kan dog udstedes kursusbevis til deltagerne efter endt kursus. Kort inspirationsoplæg

Korte inspirationsoplæg varer typisk 2-3 timer.

Indholdet aftales, så det taler ind i en aktuel dagsorden, tematik eller udfordring. Afholdes typisk for større grupper/samlet personalegruppe.

Korte kurser

Korte kurser er kurser på under 30 timer. 

Kurserne kan tilrettelægges og skræddersys efter behov, så de f.eks. understøtter en lokal besluttet strategi eller fokusområde.  

Der kan udstedes kursusbevis til deltagerne efter endt kursus.

skræddersyr forsat

CFU

Hvis du er leder eller medarbejder og ønsker at låne læremidler, få inspiration til undervisningen, eller få adgang til vejledning og information om læremidler, pædagogik, læringsteknologi m.v. helt gratis, så skal du kontakte UCL’s Center for Undervisningsmidler (CFU) 

CFU er hele landets ressourcecenter for grundskoler samt ungdomsuddannelser. Kerneopgaven er centreret om en omfattende samling af alle slags læremidler til udlån til alle landets skoler.  

De pædagogiske konsulenter på CFU afholder korte kurser, der spænder over skolens samlede fagrække samt tværfaglige temaer. Kurser og oplæg afholdes både på CFU, og på din skole.

Signaturprojekter

Brødtekst over accordion