Ambassadørernes opgaver

Du kan her på siden se, hvilke opgaver du kommer til at lave som en del af ambassadørkorpset.

Som ambassadør kan du blandt andet byde ind på følgende type opgaver:  

  • Deltagelse i rekrutteringsevents (F.eks. Åbent hus)
  • Oplægsholder både internt og eksternt
  • Fokusgruppeinterview
  • Testimonials
  • Reklameoptagelser
  • Afholde konkurrencer/pop-ups ifm. synliggørelse af events
  • Instragram takeovers 
  • Photoshoots
  • Feedback på UCL-kampagner
  • ... og mange andre spændende og sjove opgaver.