Information og undervisning

Her kan du finde informations- og undervisningsmaterialer til forskellige faggrupper og professioner med tilknytning til børns hverdag i grundskolen.

Materialerne er opdelt i forhold til målgrupper: studerende, skoleledere, køkkenledere, lærere- og pædagoger. Bliv inspireret nedenfor.