Webinar om Projekt LEARNFOOD 26 -27 april 2021

Måltiden som en del av utbildning för hållbar/bærekraftig/bæredygtig utveckling i grundskolan

April 2021

Praktisk

  • Måndag 26/4 kl. 13.00-17.00 samt tisdag 27/4 kl. 9.00-12.30                
  • Anmälan görs via följande zoomlänk
  • Gemensam arbetsyta som kommer att användas vid mötet: Miro
  • Arrangörer: Örebro universitet och Måltid Sverige

 

Om

Seminariet vänder sig till personer och organisationer intresserade av måltidsfrågor i skolan ur ett brett pedagogiskt perspektiv, så som forskare, skolledare, måltidsledning/ måltidsveiledning, pedagoger, verksamhetsutvecklare och folkhälso- och miljöstrateger.

Seminariet kommer att ha fokus på måltidens roll i lärande för hållbar utveckling. Korta presentationer av erfarenheter från Sverige kommer att varvas med gemensamma samtal och erfarenhetsutbyte mellan Norge, Sverige och Danmark partnerländer i LEARNFOOD.

 

Program

Måndag 26/4

13.00 Hej och välkomna

13.15 Örebro universitet, Johanna Björklund och Sara Frödén samt Skolmatsakademin, Lina Anderson Fasth – Skolmåltiden och lärande för hållbar utveckling, exempel kring demokrati, matsvinn och pedagogiskt arbete

15.00 Workshop

16.00 Lina Anderson Fasth, Skolmatsakademin – Kompetensförsörjning för måltidspersonal

Tisdag 27/4

09.00 Charlotta Pettersson och Sara Frödén, Örebro universitet – Specialpedagogiska aspekter på skolmåltiden

09.30 Elin Sandström och Emelie Eriksson, Livsmedelsverket – Med helhetsgrepp på skolmåltiderna utifrån Agenda 2030; Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård skola och omsorg samt projektet  ’Ett nytt recept för skolmåltiden’

10.45 Workshop

12.30 Summering och avslutning

 

Deltagare i projektet:

Norge: Agder Universitet och Landslaget for Mat og helse i Skolen

Danmark: UCL University College och Nymarkskolen, Landsforeningen LOMA-lokal mad for Dagtilbud og Skoler

Sverige: Örebro Universitet och Skolmatsakademin

Mer information om projektet finns på LEARNFOOD projektets hemsida