Dagtilbud

Vi udfører praksisrettet forskning og udvikling indenfor barndomspædagogik, børnekultur, leg, science, daginstitutionspædagogers faglighed og dagtilbudspolitik.

Forskningen ledes af docent i dagtilbud og barndomspædagogik Christina Haandbæk Schmidt og omfatter forskere og undervisere tilknyttet pædagoguddannelsen.

Udvalgte forskningsprojekter:

Nationale samarbejder:

Vi er desuden partnere i to landsdækkende projekter, Playful Learning og LegeKunst.

Playful Learning er et samarbejde mellem landets professionshøjskoler og LEGO Fonden, hvor vi udvikler legende tilgange til læreprocesser på pædagog- og læreruddannelserne for at fremme legende læring i daginstitutioner og skoler.

I LegeKunst arbejder vi for, at de yngste kommer tættere på kunsten og kulturen, og forsker i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske læreprocesser i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem.

Vores forskningsprincipper

Vi arbejder tæt sammen med daginstitutioner og andre pædagogiske institutioner og uddannelser for at skabe ny og praksisrelevant viden.

Vores forskning er således helhedsorienteret, tager den lokale og specifikke kontekst alvorligt og medtænker praksisviden, der har betydning for virkning i et bredt perspektiv. Dvs. for hvem virker det, hvordan og under hvilke omstændigheder.

Vi anvender og kombinerer både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og forholder os nysgerrigt og empirisk undersøgende til praksis. Vi bidrager med en kritisk-konstruktiv forståelse, der anskuer konkrete dilemmaer og problemstillinger fra flere perspektiver. Og vi sigter med den anvendte forskning mod at udvikle deltagernes muligheder for at handle selvstændigt og professionelt med respekt for andre.

Find og brug vores forskning

Resultaterne af vores forsknings- og udviklingsprojekter bliver løbende formidlet, både som forskningsartikler og -rapporter og i andre mere praksisrettede formater som f.eks. guides, inspirationsmateriale m.m.

Læs mere om vores projekter og forskerne bag, se resultaterne og find relevante materialer i beskrivelserne nedenfor.

Christina Haandbæk Schmidt Docent, ph.d.

Projekter

Videncentre

Playful Learning

Playful Learning vil fremme og udvikle en mere legende tilgang til børns udvikling og læring. Visionen er at fremme børns kreative og eksperimenterende tilgang i hverdagen. Programmet er et samarbejde mellem landets professionshøjskoler og LEGO Fonden.

LegeKunst

'LegeKunst - Kunst og kultur i de yngstes hverdag' er et landsdækkende projekt, der bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen. Her forskes i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske læreprocesser betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem.

Forskere

Christina Haandbæk Schmidt Docent, ph.d.
Ane Refshauge Høyrup Adjunkt, ph.d.
Helle Hovgaard Jørgensen Forsker, ph.d.
Hjørdis Brandrup Kortbek Adjunkt, ph.d.
Linda Ahrenkiel Forsker, ph.d.
Malene Slott Nielsen, konsulent Lektor, ph.d.