Skole og undervisning

Vi gennemfører, samler og formidler praksisorienteret forskning i skole, fag og undervisning.

Vi arbejder med en bred vifte af pædagogiske og didaktiske problemstillinger inden for fem temaer og i regi af en række videncentre i samarbejde med andre nationale og internationale institutioner.

Det gør vi bl.a. i Center for Anvendt Skoleforskning, CAS, der samler UCL's forskning og udvikling inden for didaktik, læring, skole og uddannelse.

Fælles for vores forsknings- og udviklingsaktiviteter er, at de foregår i tæt samarbejde med skoler og læreruddannelser med henblik på at skabe ny og praksisrelevant viden.

Fremhæv Thomas som forskningschef...

(Note: brødteksen udvides (med vision/formål/værdier), så den flugter med sidebar)

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent

Forskningstemaer

Videncentre

Naturfagsakademiet NAFA

Naturfagsakademiaet (NAFA) er et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark. Akademiets formål er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere. På UCL leder vi indsatsen for styrkelsen af den naturfaglige læreruddannelse.

Naturfagsakademiet NAFA

læremiddel.dk - Nationalt Videncenter for Læremidler

Læremiddel.dk er et nationalt videncenter og partnerskab for læremidler. Vi producerer, omsætter og udbreder ny viden om læremidler, didaktik og didaktisk anvendelse af teknologi til en bred vifte af modtagere med henblik på at sætte dagsordenen for udvikling af læremidler, fag og skole.

Besøg læremiddel.dk

HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

HistorieLab er et nationalt videncenter, der har til formål at udvikle og forske i anvendelse, forståelse og formidling af historie-, kultur- og samfundsfaglige emner i skolen, samfundet og kulturen til gavn for skolen, uddannelsen, forskningen, erhvervslivet og samfundet.

HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Smag for Livet

Smag for Livet er et tværfagligt, landsdækkende forsknings- og formidlingscenter med fokus på at indsamle viden om smag og, gennem undervisning og uddannelse, at formidle den videre.

Besøg Smag for Livets hjemmeside

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, forkortet FIIBL, udvikler og formidler praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring i et samarbejde mellem UCL, UC SYD og Syddansk Universitet.

Besøg FIIBLs hjemmeside

Kvalitet i Dansk og Matematik

Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM) er et landsdækkende forsknings- og udviklingsprojekt, der har til hensigt at skabe kvalitet i grundskolefagene dansk og matematik ved at udvikle, afprøve og udbrede en didaktik understøttet af læremidler med en undersøgende tilgang.

Besøg KiDM's hjemmeside

Tidsskrifter

Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi

Learning Tech er et peer-reviewed, forskningsbaseret tidskrift, der behandler emner i feltet mellem læremidler, didaktik og teknologi.

Gå til Learning Tech

RADAR – Historiedidaktisk Tidsskrift

RADAR – Historiedidaktisk Tidsskrift formidler viden af relevans for uddannelser og praksis indenfor historiedidaktik, historieformidling og kulturfagsdidaktik.

Gå til RADAR

Skriftserien SMAG

SMAG er en skriftserie om smag i bred forstand, som samler Smag for Livets forskningsresultater, erfaringer, viden og holdninger på tværs af fagligheder, forskning og praksis.

Gå til SMAG

Forskere

Christina Haandbæk Schmidt Docent, ph.d.
Christina Lind Donstrup Forskningsassistent
Hanne Fie Rasmussen Adjunkt, ph.d.
Kia Wied National programleder for NAFA-indsatsen på professionshøjskolerne
Linda Ahrenkiel Forsker, ph.d.
Mikael Schneider Projektudvikling og forskningskommunikation, ph.d., chefkonsulent
Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.
Peter Yding Brunbech Centerleder, ph.d.
Stefan Ting Graf Docent og leder af forskningsprogram
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, ph.d.
Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent
Tine Nielsen Lektor ph.d./Seniorforsker