STEM og naturfagsdidaktik

Forskningstemaet STEM og naturfagsdidaktik ledes af docent Morten Rask Petersen og huser bl.a. Naturfagsakademiet, NAFA, og Smag for Livet.

STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) og naturfagsdidaktik er et fokusområde, hvor der arbejdes med sammenhængskraft mellem fagområderne og en udnyttelse af synergieffekter på tværs af de naturfaglige og det matematiske område. STEM-området adresserer udfordringen med at fastholde den tværfaglige synergi i et felt, hvor undervisningsfagene er monofaglige.

På UCL arbejder vi med STEM-området ud fra en nysgerrighed på, hvordan denne udfordring kan imødekommes både på læreruddannelsen og i grundskolen. Vi arbejder særligt for at skabe en større sammenhæng mellem fagene, uden at fagene mister deres egen identitet. Vi huser bl.a. Naturfagsakademiet (NAFA) og programmer for fremme af motiverende, udbytterig og sammenhængende naturfagsundervisning i grundskolen og for naturfagslærere (heriblandt LSUL).

 

Videncentre og forskningsnetværk

Naturfagsakademiaet (NAFA) er et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark. Akademiets formål er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere.

NAFA har tre hovedindsatser: udvikling af kompetenceudviklingsmodeller i grundskolen, kapacitetsopbygning på læreruddannelsen og naturfagdidaktisk forskning. På UCL leder vi indsatsen for styrkelsen af den naturfaglige læreruddannelse.

NAFA er landsdækkende, består af 11 partnere - seks professionshøjskoler, fire universiteter og det nationale naturfagscenter Astra - og samarbejder med ca. 200 grundskoler i 30 kommuner landet over. 

NAFA er støttet med 200 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN i perioden 2021-2028.

Læs mere om akademiets aktiviteter på nafa.nu. Her kan du også tilmelde dig akademiets nyhedsbrev.

Naturfagsakademiet - NAFA

Et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark. Naturfagsakademiets formål er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere, kompetenceudvikling i grundskolen, kapacitetsopbygning på læreruddannelsen og naturfagdidaktisk forskning. På UCL leder vi indsatsen for læreruddannelsen.

Smag for Livet

Smag for Livet er et landsdækkende forsknings- og formidlingscenter med fokus på madens smag som central drivkraft for livsglæde, sundhedsfremme, læring, dannelse, madhåndværk og brobygning. Centret blev støttet af Nordea-fonden 2014-2021. Smag for Livets hjemmeside www.smagforlivet.dk og læringsuniverset Fag med Smag tilbyder gratis viden og materiale til både undervisere, andre professionelle og alment interesserede.

Forskere i STEM og naturfagsdidaktik

Morten Christensen Lektor, ph.d.
Linda Ahrenkiel Forsker, ph.d.
Helle Hovgaard Jørgensen Forsker, ph.d.
Lone Nielsen Adjunkt