Læremidler og teknologiforståelse

Udvikling og formidling af viden om læremidlers betydning for læring og undervisning samt teknologiforståelse som faglighed i skolen. Ved bl.a. Stig Toke Gissel og i regi af læremiddel.dk, Nationalt Videncenter for Læremidler.

Introtekst til det overordnede tema læremidler og teknologiforståelse...

Læs mere om:

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, ph.d.
Stefan Ting Graf Docent og leder af forskningsprogram
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent

Videncentre og forskningstemaer

Læremiddel.dk er et nationalt videncenter, hvis formål er at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning. Videncentret er et partnerskab mellem fire professionshøjskoler: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, UC SYD og Professionshøjskolen UCN.

Læremiddel.dk producerer, omsætter og udbreder ny viden om læremidler, didaktik og didaktisk anvendelse af teknologi til en bred vifte af modtagere med henblik på at sætte dagsordenen for udvikling af læremidler, fag og skole. Vores fokus er på grundskole og læreruddannelse i et 0-18 års-perspektiv, men vores projekter omfatter også dagtilbud, gymnasiale ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og pæda­goguddannelse.

Gå til læremiddel.dk

Gå til tidsskriftet Learning Techs hjemmeside

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, ph.d.

Generel introduktion til teknologiforståelse-temaet i afdelingen

Naturfagsakademiet - NAFA

Et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark. Naturfagsakademiets formål er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere, kompetenceudvikling i grundskolen, kapacitetsopbygning på læreruddannelsen og naturfagdidaktisk forskning. På UCL leder vi indsatsen for læreruddannelsen.

Smag for Livet

Smag for Livet er et landsdækkende forsknings- og formidlingscenter med fokus på madens smag som central drivkraft for livsglæde, sundhedsfremme, læring, dannelse, madhåndværk og brobygning. Centret blev støttet af Nordea-fonden 2014-2021. Smag for Livets hjemmeside www.smagforlivet.dk og læringsuniverset Fag med Smag tilbyder gratis viden og materiale til både undervisere, andre professionelle og alment interesserede.

Forskere i læremidler og teknologi-forståelse

Hanne Fie Rasmussen Adjunkt, ph.d.
Lone Nielsen Adjunkt
Martin Reng Lektor
Stefan Ting Graf Docent og leder af forskningsprogram
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, ph.d.
Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent