Teknologiforståelse - fag, faglighed og didaktik i folkeskolen

xxx

Introtekst til det overordnede tema teknologiforståelse...

 

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, ph.d.
Stefan Ting Graf Docent og leder af forskningsprogram
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent

Forskere i læremidler og teknologiforståelse

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, ph.d.
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent
Stefan Ting Graf Docent og leder af forskningsprogram
Hanne Fie Rasmussen Adjunkt, ph.d.
Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder
Lone Nielsen Adjunkt
Martin Reng Lektor