Kommunal- og regionsrådsvalg

Her kan du finde vores eksperter i emner i forhold til kommunal- og regionsrådsvalg 2021.

UCL sætter fokus på vigtige velfærdsdagsordener op til kommunalvalget den 16. november 2021. 

I tre korte film stiller vi spørgsmålene, hvad det betyder for vores daginstitutioner, ældrepleje og folkeskole, hvis der mangler uddannede hoveder og hænder til at udføre opgaverne?

Se listen med eksperter nederst på siden

Kampen om pædagogerne

Rift om sygeplejerskerne

Fremtidens lærere

Winnie Laursen Kommunikationspartner

Ekspertområder

Christina Haandbæk Schmidt Docent, ph.d.
 • Daginstitutionspolitik og pædagogfaglighed  
 • Forskning i legeforståelser, hverdagsliv i daginstitutioner og børns spontane aktiviteter
 • Forskningsbaserede interventioner i pædagogisk praksis og ledelse.

Søren Smedegaard Uddannelses- og forskningsleder
 • Børn, idræt og bevægelse
 • Implementering af idræt og bevægelse i skolen.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent
 • Digitalisering i skolen
 • Teknologi­forståelse
 • Fagdidaktik, æstetik og litteraturundervisning
 • Skoleudvikling.

 • Evidens og brugerperspektiver ifm. rehabilitering – især inden for hjerneskadeområdet
 • Sundhedsprofessionelles kompetencer inden for demenspleje- og rehabilitering
 • Subjektivt oplevet livskvalitet hos borgere med demens
 • Evidens bag tilrettelæggelse af demenshaver.
 • Demens
 • Meningsfuldt hverdagsliv i en demensby
 • Deltagelse og social ensomhed
 • Isolation og aktivt medborgerskab.

 • Tværprofessionelt samarbejde om at styrke, at børn, unge og voksne i udsatte positioner
 • Inklusion og bekæmpelse af social ulighed.
 • Socialt arbejde
 • Anbringelser
 • Adoption
 • Psykisk sygdom
 • Selvmordsforebyggelse
 • Resiliens.