Business

Cases inden for business

Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen udbydes hos UCL i Odense eller Vejle.

Cases

Storms Pakhus er en forrygende succes, og de enkelte stadeholdere tjener mange penge. De har bedt om et møde for at få hjælp til at investere de mange penge.

Dette forløb foregår over 2 dage og består af 6 moduler.

Det første modul er fælles og dernæst præsenteres eleverne for de 5 uddannelser (finansøkonom-, handelsøkonom-, markedsføringsøkonom-, serviceøkonom- og administrationsbacheloruddannelsen), hvor de arbejder med casen fra forskellige perspektiver.

Undervejs får eleverne desuden en rundvisning på campus Seebladsgade, med introduktion af bl.a. FabLab, MedieLab og NeuroLab.

Casebeskrivelse vil være tilgængelig medio september.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Storms Pakhus”:

- Fyns HF
- HF & VUC FYN Glamsbjerg
- HF & VUC FYN Odense
- Mulernes Legatskole
- Svendborg Gymnasium

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Finansøkonom-, Handelsøkonom-, Markedsføringsøkonom- og Serviceøkonom- og Administrationsbacheloruddannelsen hos UCL i Odense.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Finansøkonom-, Handelsøkonom-, Markedsføringsøkonom- og Serviceøkonomuddannelsen i Odense står for praktikforløbet.

Program og mødested vil være tilgængeligt medio september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

Servicevirksomheden Mexcalli.dk har brug for at få nye ideer til, hvordan de kan forbedre sig. Det gælder både på serviceområdet og den logistik, som skal understøtte, at kunden får den rigtige oplevelse.

I arbejdet med casen inddrages viden fra de 5 uddannelser, som er en del af casen (Serviceøkonom-, Handelsøkonom-, Logistikøkonom- og
Datamatikeruddannelsen samt Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship).

Case vil være tilgængelig medio september.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Forbedring af Mexcalli”:

- Campus Vejle
- Middelfart Gymnasium
- Rosborg Gymnasium

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Serviceøkonom-, Handelsøkonom-, Logistikøkonom- og Datamatikeruddannelsen samt Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship i Vejle.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra de 5 uddannelser i Vejle står for praktikforløbet.

Program og mødested for dagene vil være tilgængeligt medio september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.