Menneske og samfund

Cases om menneske og samfund

Hvilke HF-praktikforløb du kan vælge afhænger af, hvilken uddannelsesinstitution du kommer fra. Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen er målrettet din HF-institution, samt om casen udbydes hos UCL i Odense, Vejle, Svendborg eller Jelling.

Uddannelser involveret i disse cases: lærer, pædagog og socialrådgiver.

Ida er 10 år og går i 4. klasse.

Hun bor sammen med sin mor og far, men far er ikke hjemme i hverdagene på grund af arbejde langt væk. Hendes mor arbejder til sent, så Ida har ansvaret for at hente og passe sine tre yngre søskende på 2, 4 og 8 år.

Skolen er bekymrede for dette store ansvar, som Ida er pålagt, og er i tvivl om, hvornår Familieafdelingen i kommunen skal ind over i forhold til Idas trivsel og udvikling.

Læs hele casen her (Vejle).

Forberedelsesguide.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet "Ida på 10 år" på UCL i Vejle:

- Campus Vejle
- Fredericia Gymnasium
- HF & VUC Fredericia
- Middelfart Gymnasium
- Rosborg Gymnasium

Program for praktikforløbet hos UCL

Vejle: Program og mødested for dagene.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

Familien Jensen, består af far, mor og børnene Fie (5 år), Frederik (8 år) og Linette (14 år). Far arbejder som ufaglært i et gartneri, det gør mor også. Far og mor har begge haft en svær skoletid med mange nederlag. Familien er ikke særligt fysisk aktive. Fie er ikke alderssvarende. Frederik trives ikke i skolen og har få venner og svært ved lektierne. Linette har store  vægtproblemer og har været udsat for digital mobning.

Case.

Pensum: Pierre Bourdieu - i et pædagogisk perspektiv s. 21-31

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Caseforløb hos pædagoguddannelsen i Svendborg”:

- HF & VUC Fyn Svendborg
- HF & VUC Fyn Ærø
- Nyborg Gymnasium
- Svendborg Gymnasium

Program for praktikforløbet hos UCL

Program og mødested for dagene

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

11-årige Niels går i 5. klasse. Hans far har gennem perioder udsat ham for fysisk og psykisk vold.

Klasselæreren og pædagogen opbygger et tillidsfuldt forhold til Niels, men det er svært for ham at gå i skole og være en naturlig del af sin klasse.

Læs hele casen her (Jelling).

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Niels - en udsat elev i 5. klasse” på UCL i Jelling:

- Campus Vejle
- Fredericia Gymnasium
- HF & VUC Fredericia
- Middelfart Gymnasium
- Rosborg Gymnasium

Program for praktikforløbet hos UCL

Jelling: Program og mødested for dagene.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I forløbet hos lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen arbejdes med det overordnede tema: lighed og ulighed i velfærdssamfundet.

Lighed og ulighed to centrale temaer i velfærdssamfundet. På den ene side er velfærdssamfundet skabt for at sikre lige adgang til velfærdsgoder for alle borgere, uanset deres fødsel eller socioøkonomiske baggrund. På den anden side er der stadig uligheder i samfundet, både i form af økonomiske forskelle, social ulighed og forskellige former for diskrimination. Velfærdssamfundet arbejder for at mindske disse uligheder gennem politiske tiltag og sociale programmer. Men det kræver fortsat en konstant indsats fra samfundet og den enkelte borger for at sikre lighed og retfærdighed i praksis.

I løbet af de 2 dage vil HF-eleverne komme omkring alle 3 uddannelser. Den overordnede ramme vil være familien X og forberedelsen tager bl.a. udgangspunkt i fælles udvalgte artikler. HF-eleverne præsenteres for fagspecifikke problemstillinger som skal undersøges nærmere.

Case og program

Case

Pierre Bourdieu - i et pædagogisk perspektiv s. 21-31

Program og mødested for dagene.

Tillægsbeskrivelse til det overordnede program

Holdplan.

Bemærk: Holdinddeling og navnelister modtager I automatisk pr. mail.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet på UCL i Odense:

- Fyns HF
- HF & VUC FYN
- HF & VUC FYN Glamsbjerg 
- Mulernes Legatskole
- Odense Katedralskole
- Nyborg Gymnasium

Forberedelsesguide og program

Vil være tilgængeligt medio september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.