Menneske og samfund

Cases om menneske og samfund

Hvilke HF-praktikforløb du kan vælge afhænger af, hvilken uddannelsesinstitution du kommer fra. Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen er målrettet din HF-institution, samt om casen udbydes hos UCL i Odense, Vejle, Svendborg eller Jelling.

Ida er 10 år og går i 4. klasse.

Hun bor sammen med sin mor og far, men far er ikke hjemme i hverdagene på grund af arbejde langt væk. Hendes mor arbejder til sent, så Ida har ansvaret for at hente og passe sine tre yngre søskende på 2, 4 og 8 år.

Skolen er bekymrede for dette store ansvar, som Ida er pålagt, og er i tvivl om, hvornår Familieafdelingen i kommunen skal ind over i forhold til Idas trivsel og udvikling.

Læs hele casen her (Vejle).

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet "Ida på 10 år" på UCL i Vejle:

- Campus Vejle
- Fredericia Gymnasium
- HF & VUC Fredericia
- Middelfart Gymnasium
- Rosborg Gymnasium

Program for praktikforløbet hos UCL

Odense: Program og mødested for dagene.

Odense: Lokalefordeling af hold.

Vejle: Program og mødested for dagene kan ses i slutningen af august.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

X-købing kommune har indført mere bevægelse i kommunens børnehuse.

I projektet Aktive børn i dagtilbud stilles der forskellige krav til, hvordan og hvor meget børn skal bevæge sig. Pædagogen Søren har med baggrund i dette og med baggrund i sin egen idrætsbaggrund arrangeret fredags-OL i børnehuset. Dette giver imidlertid nogle udfordringer.

Læs hele casen her.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Bevægelse i dagtilbud”:

- HF & VUC Fyn Svendborg
- HF & VUC Fyn Ærø
- Nyborg Gymnasium
- Svendborg Gymnasium

Program for praktikforløbet hos UCL

Program og mødested for dagene - tilgængeligt medio september. 

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

11-årige Niels går i 5. klasse. Hans far har gennem perioder udsat ham for fysisk og psykisk vold.

Klasselæreren og pædagogen opbygger et tillidsfuldt forhold til Niels, men det er svært for ham at gå i skole og være en naturlig del af sin klasse.

Læs hele casen her (Jelling).

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Niels - en udsat elev i 5. klasse” på UCL i Jelling:

- Campus Vejle
- Fredericia Gymnasium
- HF & VUC Fredericia
- Middelfart Gymnasium
- Rosborg Gymnasium

Program for praktikforløbet hos UCL

Jelling: Program og mødested for dagene - tilgængeligt medio september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I dette forløb kommer eleverne til at møde alle tre uddannelser via tre fagspecifikke cases. Nærmere info følger sammen med programmet i september.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet på UCL i Odense:

- Fyns HF
- HF & VUC FYN
- HF & VUC FYN Glamsbjerg 
- Mulernes Legatskole
- Odense Katedralskole

Forberedelsesguide og program

Vil være tilgængeligt medio september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.