Sundhed

Cases om sundhed

Hvilke HF-praktikforløb du kan vælge afhænger af, hvilken uddannelsesinstitution du kommer fra. Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen er målrettet din HF-institution, samt om casen udbydes hos UCL i Odense, Vejle eller Svendborg.

Uddannelser involveret i disse cases: bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, radiograf og sygeplejerske.

Cases

Maria på 50 år opdager en knude i det ene bryst. Hendes egen læge sender hende til udredning og hun bliver diagnosticeret med brystkræft. 
Bioanalytikere og radiografer foretager en række analyser og undersøgelser i både den diagnostiske fase af Marias patientforløb og i forbindelse med behandlingen samt monitoreringen. Radiografer har desuden en central rolle i selve behandlingen.

Læs hele casen.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Caseforløb hos bioanalytiker- og radiografuddannelsen”:

- Fyns HF
- HF & VUC FYN Glamsbjerg
- HF & VUC FYN Odense
- Middelfart Gymnasium
- Mulernes Legatskole
- Odense Katedralskole

Program for praktikforløbet hos UCL

Program og mødested for dagene.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

Louise Hansen på 18 år bliver indlagt pga. for højt blodsukker (hyperglykæmi). Hun har gennem længere tid ikke passet sin diabetes, som hun har haft siden hun var 5 år.

Louise skal under indlæggelsen observeres tæt mhp. at stabilisere blodsukkerniveauet. Hun skal have støtte til at mestre sin sygdom. Herunder have vejledning, så hun kan forstå symptomerne på henholdsvis for højt og for lavt blodsukker, således at hun kan opfatte dem som symptomer og reagere hensigtsmæssigt på dem.

Ligeledes skal hun vejledes om betydningen af at spise hensigtsmæssigt og tilpasse insulindosis og alkoholindtag ved at måle blodsukker regelmæssigt.

Vejle

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Louise Hansens indlæggelse” på UCL i Vejle:

- Campus Vejle
- Rosborg Gymnasium og HF

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Louise Hansens indlæggelse” på UCL i Svendborg:

- Nyborg Gymnasium
- Svendborg Gymnasium

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

Casen Trafikuheld er en case på tværs af tre faggrupper - sygeplejerske- ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelsen. I dette forløb er casens pensum 3 filmklip med en ung mand der påkøres af bil og efterfølgende modtages på skadestue. Patienten følges videre i rehabiliteringsforløb.

Du finder links til filmklip i forberedelsesguiden, som tillige indeholder fordybelsesspørgsmål, som både HF-studerende og HF-lærer skal have reflekteret over før ankomst på UCL.

Øvrigt materiale udleveres på UCL.

Forberedelsesguide.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet

- Fyns HF
- HF & VUC FYN Glamsbjerg
- HF & VUC FYN Odense
- Mulernes Legatskole
- Odense Katedralskole

Program

Program.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.