Teknologi, IT og science

Cases inden for teknologi, it og science

Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen udbydes hos UCL i Odense eller Vejle.

Caseforløbene udbydes hhv af uddannelserne til datamatiker, multimediedesigner, jordbrugsteknolog, energiteknolog, bygningskonstruktør og byggekoordinator.

Cases

I forløbet vil du blive introduceret til elementer som moderne
virksomheder anvender inden for visuelt design, programmering og
robotter.

På første dagen er der fælles opstart, hvor du får en kort
introduktion til de 2 uddannelser, og dernæst vælger du dig ind på
den uddannelse, du gerne vil opleve.

Forberedelsesguide (til dem, der vælger multimediedesigner efter den fælles intro). Tilgængelig medio september.

Læs hele casen her. Vil være tilgængelig medio september.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Lær at programmere og designe for moderne virksomheder”:

- Fyns HF
- HF & VUC Fyn Ærø

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Datamatiker- og Multimediedesignuddannelsen på UCL i Odense.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Datamatiker- og Multimediedesignuddannelsen i Odense står for praktikforløbet.

Multimediedesign: Program og mødested for dagene vil være tilgængligt medio september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

 

Servicevirksomheden Mexcalli.dk har brug for at få nye ideer til, hvordan de kan forbedre sig. Det gælder både på serviceområdet og den logistik, som skal understøtte, at kunden får den rigtige oplevelse.

I arbejdet med casen inddrages viden fra de 5 uddannelser, som er en del af casen.

Case vil være tilgænglig medio september.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Forbedring af Mexcalli”:

- Campus Vejle
- Fredericia Gymnasium
- HF & VUC Fredericia
- Rosborg Gymnasium

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Serviceøkonom-, Handelsøkonom-, Logistikøkonom- og Datamatikeruddannelsen samt Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship i Vejle.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra de 5 uddannelser i Vejle står for praktikforløbet.

Program og mødested for dagene vil være tilgængeligt medio september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.