STEM brobygningsforløb

For gymnasie- og HF-klasser med lyst til at afprøve deres STEM-kompetencer på en videregående uddannelse og få indblik i deres anvendelse i virkeligheden.

STEM og bæredygtighed

Med en STEM-uddannelse (Science, Technology, Engineering and Mathematics) bliver nutidens unge klædt godt på til at løse nogle af de vigtigste udfordringer vi står overfor nu og i fremtiden i forhold til den grønne omstilling og teknologisk udvikling.

UCL afvikler to dages virkelighedsnære og case-baserede workshops, hvor eleverne kommer til at arbejde både teoretisk og praktisk med problemstillinger, som de kan blive stillet overfor på en videregående uddannelse og senere på arbejdsmarkedet som færdiguddannet.

Eleverne kan afprøve og styrke deres viden og kompetencer inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag. De får et indblik i hvad det vil sige at arbejde med bæredygtighed inden for STEM-fagene på en videregående uddannelse og i et konkret erhverv.

Målet med workshopperne

 • At styrke elevernes faglige kompetencer inden for eksempelvis innovation, matematik og fysik.
 • At udvikle elevernes karrierekompetencer og styrke overgangen til en videregående uddannelse
 • At give indblik i et udvalg af videregående uddannelser med særlig fokus på STEM-kompetencer og bæredygtighed.

Workshopperne varetages af studenterundervisere, der er både fagligt og pædagogisk kompetente og som er understøttet af UCL’s undervisere.

Tid og sted

 • UCL’s laboratorier og teorilokaler på Seebladsgade 1, 5000 Odense C.
 • Dato aftales forud for workshoppen.
Sara Maria Christensen Udviklingskonsulent og projektleder

Cases

Danske virksomheder udvikler hele tiden deres produkter for at klare sig i den globale konkurrence, og ofte står der dygtige produktionsteknologer bag. Ved produktion af fødevaremaskiner og maskiner til kosmetiske eller farmaceutiske produkter er produktionshygiejne en meget vigtig parameter.

Eleverne vil få indsigt i sammenhængen mellem design, produktionshygiejne og økonomi, når der skal udvikles konfekt, udstanser til konfekt samt emballage, som samtidig skal være bæredygtigt.

Casen er udformet af UCL's undervisere på produktionsteknolog-uddannelsen.

Gymnasiale fag, som inddrages

 • Matematik
  - styrkeberegning af konstruktioner og elementer typisk med brug af ligninger, trigonometri og funktioner.
 • Fysik
  - indgår direkte i styrkeberegningerne, herunder Newtons love, sammensatte kræfter, momenter, indspændinger og understøtninger, spændinger mv.

Energiteknologer er med til at forme fremtidens bæredygtige byggeri og arbejder med at finde og gennemføre energibesparelser i industri, bygninger og transport. På den måde bidrager energiteknologer til at reducere CO2-udledningen og løse samfundets aktuelle klimaudfordring.

På workshoppen vil eleverne vil blive introduceret til begreber i relation til opvarmning af boliger såsom energi og effekt, varmetab og isoleringsevne.

Målet er at eleverne designer og bygger et tiny-house i 3D, som giver anledning til et så bæredygtigt energiforbrug som muligt.

Casen er udformet af UCL's undervisere på UCL's uddannelse til energiteknolog.

Gymnasiale fag, der inddrages

 • Matematik
  - koordinatsystemet, den rette linje og regression.
 • Fysik
  - varmelære, energi og effekt.
 • Geografi
  - bæredygtighed, jordens ressourcer.

Her stilles eleverne over for spørgsmålet: Hvordan vil medarbejdere på en arbejdsplads modtage og inddrage robotter i en dagligdag med gentagelser og mange løft?

På denne workshop kommer eleverne til at arbejde med, hvordan man skaber et mere bærdygtigt arbejdsliv i spændingsfeltet mellem mennesker og teknologi. Formålet er at omsætte idéer til prototyper og produkter.

Workshoppen foregår bl.a. i UCL’s kreative og teknologiske uddannelseslaboratorium Fablab. Her får eleverne mulighed for at eksperimentere, skabe, lære og videndele.

Casen er udformet af UCL's undervisere på UCL's uddannelser til automationsteknolog og IT-teknolog.

Gymnasiale fag, der inddrages

 • Matematik
  - almen trigonometri
 • Innovation
 • Programmering
 • Teknologi
  - elektronisk teknologi

Hvordan produceres fødevare- og mejeriprodukter på en bæredygtig måde?

Med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger kobles begreber som bæredygtighed, fra jord-til-bord og miljøpåvirkning, når der sættes fokus på udvikling af fødevare- og mejeriprodukter og deres fremstilling i industrien. Eleverne får hænderne helt ned i bolledejen på denne workshop, hvor der ud over det teoretiske også arbejdes praktisk i UCL’s proceskøkken.

Casen er udformet af UCL's undervisere på UCL's uddannelser til jordbrugsteknolog og procesteknolog.

Gymnasiale fag, der inddrages

 • Biologi
 • Matematik
 • Kemi

Er du blevet inspireret af STEM-workshopperne og har du, som gymnasie- eller HF-lærer, ideer til et andet forløb eller tidsramme, der passer netop ind i din undervisning?

Så er du velkommen til at kontakte projektleder Sara Maria Christensen og høre nærmere om mulighederne for et andet tema og/eller tidsramme.