Innorun

INNORUN 11-12. NOVEMBER 2019

MERE TID TIL OMSORG OG MINDRE TID VED COMPUTEREN!

EG Team Online, går sammen med Odense Kommune, SOSU Fyn og UCL, om at skabe et Innorun med fokus på pleje/omsorgs- og det socialpædagogiske område med hjælp fra det IT teknologiske univers. Disse områder har igennem de sidste mange år oplevet en større overlapning og behovet for nogle nye fælles løsninger er i den grad stigende. Derfor vil casen have fokus på udvikling af innovative ideer og forslag, der på sigt skal komme både borgere, medarbejdere og samfundet tilgode.

Formålet med InnoRun er at samle kreative, innovative og faglige perspektiver i en hurtigt-kørende proces, der udvikler og beskriver ideer, forslag, metoder, modeller mv. til udvikling af ovennævnte vigtige indsatsområder.

Innorun vil inddrage forskellige fagligheder, hvor både omsorg- og plejeområdet, det socialpædagogiske- og IT området vil arbejde sammen, og finde nye løsninger til brug i samfundet.

 

DELTAGERE I INNORUN:

  • Ca. 60 elever fra SOSU Fyn
  • Ca. 60 studerende fra UCL Pædagoguddannelsen i Odense
  • Ca. 60 studerende fra UCL IT området
  • Deltagelse fra et antal medarbejdere fra såvel EG Team Online, som fra forskellige kommuner.

PROCES FORUD FOR INNORUN:

På baggrund af input fra parterne i Innorun, udvikles der en case, som giver plads til fortolkning, udvikling og innovative tanker fra deltagerne. Ovenstående elever, studerende og medarbejdere vil i mixede og tværfaglige grupper, arbejde med at finde nye og spændende løsninger med udgangspunkt i casen. Resultatet/løsningerne bliver præsenteret af grupperne på den sidste dag af Innorun. Løsningerne vil bliver vurderet af et dommerpanel, hvor den mest innovative og nyskabende ide bliver udvalgt.

 

INNORUN:

InnoRun kører:

I 2 sammenhængene dage,

fra mandag den 11. november til tirsdag den 12. november 2019.

Det hele sker på adressen Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

Et mere detaljeret program tilgår deltagerne.

Der vil være mad og forplejning samt præmie til bedste ide/løsning.

 

 

BAGGRUND FOR INNORUN:

Bedre udvikling og deling af erfaringer. Både kommuner og virksomheder arbejder med at udvikle bedre pleje- og omsorgsindsatser og ikke mindst på det socialpædagogiske område. Styrket fokus på erfaringsdeling inden for og imellem sektorerne kan give bedre og billigere løsninger til gavn for borgerne. Udviklingen betyder, at der er behov for løbende at udvikle nye løsninger – f.eks. med brug af ny velfærdsteknologi - samt at udvikle nye samarbejdsformer. Dertil kommer ikke mindst behovet for at få spredt gode og evidensbaserede løsninger. Der er for mange steder, hvor man ikke får brugt eksisterende erfaringer.

 

VISION FOR INDSATSEN:

Hvordan kan vi skabe mere tid til pleje og omsorg og mindre tid ved computeren? Kan der udvikles og skabes nye ideer og løsninger som går på tværs af Pleje-omsorgs-, socialpædagogisk- og IT området? Kan vi via data og viden om hverdagslivet samt den funktionsevne borgerne har, give nye bud på løsninger der gavner borgerne i deres liv, samt giver personalet nogle nye redskaber i deres arbejde. Kan vi skabe nogle løsninger der gavner samfundsøkonomien? – mange spørgsmål, men kan vi skabe mere omsorg og mindre PC tid.

Jerry Vinther Videnscenterchef