Studentermedhjælpere

Hvorfor en studentermedhjælper?

Hvis du ikke har prøvet at have en studentermedhjælper ansat, kan du her få et lille indblik i, hvad en studerende kan bidrage med, og hvad det har af fordele for jeres virksomhed.

  • Løsning af konkrete daglige opgaver
  • En studerende har mange af de samme kompetencer som en færdiguddannet og kan dermed bidrage med nye idéer, nye vinkler og ny viden

Du får mulighed for, at prøve en evt. fremtidig medarbejder af i praksis og kan samtidig forme vedkommende, så profilen passer til jeres virksomhed – du får dermed et godt rekrutteringsgrundlag til enten en praktik- eller fuldtidsstilling.

Søg efter en studentermedhjælper

I Jobportalen har du mulighed for at komme i direkte kontakt med vores studerende, når du ønsker at søge efter bl.a. studentermedhjælpere.

Du kan som virksomhed omkostningsfrit indrykke et jobopslag.

Gå til Jobportalen.

Anne-Sophie Schmidt Karrierevejleder
Morten Jung Lassen Karrierevejleder